Uppdaterad
och förbättrad

Prover och undersökningar

Frågorna nedan har utformats för att hjälpa dig att diskutera eventuella frågor i samband med ett test eller en undersökning som du kan behöva genomgå. Innan du tar upp frågan med din läkare kan det kanske vara till hjälp att läsa avsnitten  Prover och Undersökningar på den här webbplatsen, för att få ut så mycket som möjligt av samtalet med din läkare.

Varför måste jag genomgå dessa undersökningar/prover?
Din läkare kommer att förklara syftet med undersökningen/proverna och hjälpa dig att förstå vilken information resultatet kan ge.

Måste jag stanna på sjukhuset?
Du kan behöva stanna på sjukhuset över natten. Din läkare eller sjuksköterska kan berätta om det är nödvändigt att hjälpa dig med de nödvändiga arrangemangen.

Hur lång tid tar proverna/undersökningen?
Din läkare kommer att kunna ge dig en uppfattning om hur länge du behöver stanna på sjukhuset så att du kan planera därefter.

Kommer jag att känna något?
Du kommer att få ett bedövningsmedel så att du inte känner något, men din läkare avgör huruvida narkos eller lokalbedövning är mest tillämpligt. Vid narkos kommer du att somna och du kommer inte att vara medveten om att operationen/ingreppet äger rum. Om du får lokalbedövning, kommer du att vara vaken under ingreppet, men du känner inte av operationen eftersom området som opereras är bedövat. Visa ingrepp kan dock medföra ett visst obehag, vilket i så fall kommer att förklaras för dig.

Kommer jag att behöva ta några extra mediciner efter testet/undersökningen?
Du kan behöva ta mediciner efter operationen, som skiljer sig från de läkemedel som du har tagit tidigare. Du kan ta med dig frågor om  läkemedelslistan så att du efter testet/ingreppet kan kontrollera hur mycket du ska ta, hur ofta, och om det finns några biverkningar.

Behöver jag förbereda mig inför undersökningen/ingreppet?
Du kan behöva fasta (avstå från att äta), eller avstå från att ta vissa mediciner under den dag då ingreppet görs. Du kommer att få den här informationen från din läkare eller sjuksköterska.

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början