Att förstå hjärtsvikt

Vad är hjärtsvikt?

Vid hjärtsvikt kan hjärtmuskeln inte leverera tillräckliga mängder blod, näringsämnen och syre till kroppens många olika organ. Det är ett allvarligt medicinskt tillstånd som ofta är förknippat med för mycket vätska i lungorna, benen eller andra delar av kroppen. Därför kallas hjärtsvikt ofta också för kronisk hjärtsvikt.

Vilka är symtomen och följderna av hjärtsvikt?

Typiska symtom som upplevs av personer med hjärtsvikt är andfåddhet (även kallat dyspné), trötthet och nedsatt fysisk förmåga/kondition. Hos personer över 65 år är hjärtsvikt den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar.

Varför får man hjärtsvikt?

Det finns många tillstånd som leder till utveckling av hjärtsvikt. Vanliga orsaker är kranskärlssjukdom (dvs. förträngningar i hjärtmuskelns blodkärl), högt blodtryck, störd hjärtrytm eller hjärtklaffsproblem.

De två huvudsakliga problemen som kan leda till hjärtsvikt är:

1) hjärtmuskeln är för svag, vilket leder till att blodet inte kan pumpas tillräckligt och ger minskad ejektionsfraktion (HFrEF); eller
2) hjärtmuskeln har bevarad funktion (HFpEF) men har blivit för stel för att kunna fungera effektivt.

Det är viktigt att diagnostisera hjärtsvikt så tidigt som möjligt, eftersom det finns mycket effektiv behandling för många av de bakomliggande orsakerna. Diagnosen kan förbättras genom att blodprover tas (t.ex. natriuretiska peptider) och bör alltid innefatta ett ekokardiogram, vilket är en ultraljudsbaserad undersökning av hjärtat som utförs av en hjärtspecialist (kardiolog)

Kan hjärtsvikt behandlas?

Med rätt behandling påbörjad i tid kan allvarliga tecken och symtom på hjärtsvikt kontrolleras och ofta gå tillbaka. Eftersom behandlingsalternativen bör skräddarsys efter varje individs specifika behov är det mycket viktigt att samla in information om möjliga val så tidigt som möjligt.

Utbudet av åtgärder som kan tillämpas på patienter med hjärtsvikt är mycket brett. En behandling innehåller nästan alltid läkemedel (tabletter) och förändringar i livsstil och kost. För vissa patienter är en inopererad särskilt hjärtapparat, som en pacemaker eller defibrillator, ett möjligt val. Andra genomgår kirurgi, i vissa fall till och med en hjärttransplantation eller implantation av en mekanisk hjärtpump. Även om hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd har de flesta patienter god nytta av sin behandling och kan fortsätta att leva ett gott och aktivt liv.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början