Mekanisk hjärtpump för vänster kammare (LVAD – Left Ventricular Assist Devices)

Vad gör den?

Vissa patienter med svår hjärtsvikt kanske inte är lämpliga kandidater för en hjärttransplantation. Donatorhjärtan är dessutom inte alltid tillgängliga och vissa patienter kan få vänta flera år innan ett lämpligt donatorhjärta hittas. Mekaniskt cirkulationsstöd är ett sätt att förbättra blodcirkulationen i hela kroppen med hjälp av en mekanisk hjärtpump (ventricular assist device, VAD). Mekaniska hjärtpumpar hjälper ett skadat hjärta att pumpa blod till hela kroppen. De ersätter inte ett hjärta och ditt eget hjärta kommer att fortsätta att fungera.

Mekaniska hjärtpumpar bidrar till att hjälpa den normala funktionen av hjärtat, förlänga livet och ge en förbättrad livskvalitet för personer med svår hjärtsvikt. Mekaniska hjärtpumpar kan användas för kortsiktigt stöd, som en bro-till-hjärttransplantation. Det betyder att det kan hjälpa en patient att överleva tills ett donatorhjärta blir tillgängligt. De kan också användas som destinationsterapi, vilket ger ett långsiktigt stöd till patienter som inte är lämpliga för en hjärttransplantation.

Mekaniska hjärtpumpar används av tre huvudsakliga skäl:

 • För att hålla patienter vid liv tills ett donatorhjärta kan hittas för hjärttransplantation. Om så är fallet används den som en bro-till-hjärttransplantation.
 • För att låta hjärtat ”vila”, så att det kan återvinna en del av sin normala funktion. Hos patienter där hjärtat återhämtat sig till en viss del, kan enheten tas bort och en hjärttransplantation kanske inte behövs alls. Om så är fallet används den mekaniska hjärtpumpen som en bro-till-återhämtning.  
 • För att stödja cirkulationen under ett antal år. Det är vanligtvis alternativet för vissa patienter, som är för sjuka för en hjärttransplantation. I det här fallet används den mekaniska hjärtpumpen som destinationsterapi (livslång behandling).

Mekaniska hjärtpumpar har varit godkända för användning i Europa i mer än ett decennium. Mekaniska hjärtpumpar har förbättrat överlevnad och livskvalitet för patienter med svår hjärtsvikt. Nyare hjärtpumpar är mindre, tystare och håller längre. Patienter har överlevt under flera år med en mekanisk hjärtpump i väntan på ett donatorhjärta.  

Nästan alla mekaniska hjärtpumpar består av tre delar:

 • En hjärtpump som implanteras inuti kroppen eller placeras utanpå kroppen
 • En styrenhet utanför kroppen som används för att programmera inställningarna för denna mekaniska hjärtpump    
 • En utvändig energikälla för att driva pumpen, antingen en manöverpanel eller ett batteri.

En mekanisk hjärtpump är ett behandlingsalternativ för vissa patienter med hjärtsvikt i slutstadiet. Din läkare kommer att avgöra om en mekanisk hjärtpump är en lämplig behandling för dig.

Var och hur sätts den på plats?

Att implantera en mekanisk hjärtpump för vänster kammare (Left Ventricular Assist Devices, LVAD) i en patient kräver ett kirurgiskt ingrepp under narkos. Hjärtkirurgen ansluter hjärtpumpenheten i hjärtspetsen (apexregionen) av den vänstra kammaren och implanterar en kanyl i stora kroppspulsådern (aortan) för att dra blod från den vänstra kammaren och återföra det till den allmänna cirkulationen (vänster VAD). Alternativt ansluts enheten till höger kammare eller höger förmak för att dra ut blod som återförs till lungartären (höger VAD). I båda fallen ökar blodflödet i kroppen och förbättrar genomblödningen i dina organ.

Efter ingreppet

Det krävs ofta några dagar på den post-operativa vårdenheten, följt av några dagar på en vanlig vårdavdelning, för att återhämta sig och för att få en förståelse för hur man använder den mekaniska hjärtpumpen. Efter det föreslås ofta ett rehabiliteringsprogram för att förbättra din fysiska funktionsförmåga. Möjliga biverkningar kan omfatta: blödning under operation, infektion, blodpropp och att enheten inte fungerar på ett tillfredställande sätt. En mekanisk hjärtpump är utformad för att fungera under lång tid. Enheten kommer att varna dig om det uppstår ett problem.  Sjukhuset kommer att utbilda dig och din familj att förstå enheten och dess larmanordningar.

Att ha en mekanisk hjärtpump kommer att kräva viss anpassning för dig och din familj. Att hantera batterierna är enkelt. Trots viktiga tekniska framsteg behövs det fortfarande dras en kabel (drivlina), genom huden som förbinder den inre pumpen med den externa styrenheten, och utgångsställets förband kräver särskild uppmärksamhet för att förhindra infektion. Man måste fortsätta att ta vissa hjärtsviktsläkemedel och blodförtunnande läkemedel. De flesta människor som har en mekanisk hjärtpump kan bo hemma, röra sig fritt, ägna sig åt sina favoritsysslor och till och med återgå till arbetet eller skolan. Många patienter med en mekanisk hjärtpump upptäcker också att de har mer energi än tidigare, eftersom mer syrerikt blod flyter genom kroppen. Tala med din läkare eller sjuksköterska på sjukhuset om du behöver mer information.

Återgå till “Enheter”

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början