Varningstecken

Diagnosen hjärtsvikt baseras vanligtvis på en mängd olika symtom och kliniska tecken. Du bör känna till dessa varningssignaler!

Om de observeras och övervakas noggrant kan symtom och varningssignaler användas för att tidigare upptäcka försämring av ditt hjärtsviktstillstånd och för att starta effektiva behandlingsåtgärder. Observera att varningssignalerna inte är direkt beroende av typen eller orsaken till din hjärtsvikt. Det kan vara bra att prata med din läkare eller sjuksköterska om vilka av dessa varningssignaler som är mest relevanta för ditt tillstånd och när du bör rapportera dem.

Ofta observerade tecken eller symtom, vilka kan förekomma var för sig eller i kombination med andra, och därigenom kan användas som “röda flaggor” eller varningssignaler inkluderar:

Det är viktigt at notera att inga av dessa tecken eller symtom är specifika. Andfåddhet eller bröstsmärta kan exempelvis bero på andra tillstånd än hjärtsvikt: det kan också vara ett symtom på hjärtinfarkt eller lunginflammation med lungsäcksinflammation.

Dock kan mönster för hur dessa tecken och symtom upprepas hos dig mycket väl vara specifika och informativa. Det innebär att du, med hjälp av ditt vårdteam, kan träna dig själv att tidigt känna igen eventuella förändringar i ditt hälsotillstånd och agera på ett lämpligt sätt på varningssignalerna. För att göra det är det en stor hjälp för både dig och ditt vårdteam om du skriver ner dina symtom i en dagbok. På hemsidan hittar du en enkel “symtom- och händelsedagbok” som ett nedladdningsbart verktyg. Informationen blir värdefull när beslut om hantering av dina symtom behöver fattas.

I det här avsnittet hittar du en mer ingående förklaring av olika varningssignaler. Om du inte hittar den fråga du letar efter kan du prova att söka i avsnittet Vanliga frågor. Klicka på något av ämnena till vänster för att visa frågorna.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början