Verktyg som används för att bedöma livskvalitet

Hjärtsvikt kan påverka människor på olika sätt. Bara du (och kanske din familj) känner till den verkliga situationen, men ditt vårdteam kommer att vilja veta mer om din vardag. De kommer att ställa allmänna frågor som “hur mår du?”, eller “hur är din vardag?”. Dina svar kan vara till stor hjälp, men om de behöver få mer detaljerad information kan de även be dig fylla i ett frågeformulär.

Dina svar på frågorna kommer att hjälpa din läkare eller sjuksköterska att bättre förstå hur din hjärtsvikt påverkar dig och din livsstil. Det kommer också att hjälpa dem att övervaka din livssituation över tid.

Det är viktigt att du svarar ärligt på frågorna. Det är din åsikt som är viktig. Du ska inte ge de svar du tror att vårdteamet vill höra, eller basera dem på vad din familj och dina vänner tycker om din hälsa.

Flera frågeformulär kan användas för att få information om din livskvalitet. Vissa är mycket allmänna, men ditt vårdteam kommer förmodligen att vara mer intresserat av din hjärtsvikt och hur den påverkar dig i ditt dagliga liv. Du kommer troligtvis att få ett frågeformulär som kallas “Kansas City”. Namnet kommer av att formuläret utvecklades av forskare som arbetar i Kansas City – men det används nu över hela världen och finns på många språk. Det består av 23 frågor om dina symtom, som andnöd, trötthet/utmattning eller svullna vrister och hur besvären har påverkat dig och din livsstil under de senaste 2 veckorna. Det finns också frågor om hur dina symtom har begränsat din livsglädje och huruvida du har känt dig håglös, nedstämd eller “nere”.

Det finns andra frågeformulär som du kan fylla i om du vill, till exempel frågeformulär om egenvård, depressionskänslor eller dagliga aktiviteter.

Om du deltar i en klinisk prövning kommer du oftast att bli ombedd att fylla i frågeformuläret om livskvalitet vid varje besök, eller så kan du bli skickad frågeformuläret via post eller e-post, eller via en länk till en webbplats. Resultaten kan användas för att bedöma effekten av den intervention som testas i studien på olika aspekter av patientens livskvalitet. Även om du inte deltar i en klinisk prövning kan ditt hälsoteam välja att använda frågeformuläret från tid till annan. Dina svar hjälper dem att förbättra din behandling. Om du har frågor till dem efter att ha fyllt i frågeformuläret, fråga!

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början