Vanliga frågor

Det här avsnittet innehåller några av de frågor som människor ofta har om hjärtsvikt och hur man lever med det.

Klicka på någon av frågorna nedan för ett allmänt svar. Om du inte kan hitta den fråga du letar efter kan den kanske finnas i avsnittet “Frågor att ställa till din läkare”.

För svar som gäller just dig och ditt tillstånd bör du tala med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om hjärtsvikt

Vad är hjärtsvikt?

Hur vanligt är det med hjärtsvikt?

Vem får hjärtsvikt?

Är hjärtsvikt bara en normal följd av att bli gammal?

Hur allvarligt är hjärtsvikt?

Kan hjärtsvikt botas?

Hur länge kan jag leva med hjärtsvikt?

Vad orsakar hjärtsvikt?

Tecken och symtom

Vilka är symtomen vid hjärtsvikt?

Jag blir väldigt andfådd på natten. Hur kan jag förbättra det?

Jag har observerat att jag går upp i vikt. Vad bör jag göra?

Jag har observerat att jag går upp i vikt. Vad bör jag göra?

Jag har tappat aptiten. Vad bör jag göra?

Jag behöver gå upp på natten för att gå på toaletten. Hur kan jag förhindra det?

När bör jag söka akut läkarvård?

Tester

Hur diagnostiseras hjärtsvikt?

Vilka tester kommer jag att få göra och varför?

Livsstil

Hur bör jag förändra min kost?

Vad ska jag undvika att äta?

Bör jag begränsa hur mycket jag dricker?

Hur mycket salt kan jag konsumera?

Måste jag sluta att dricka alkohol?

Var kan jag hitta mer hälsosamma recept?

Måste jag sluta att motionera?

Vilka typer av motion är säkra?

Hur mycket bör jag motionera?

Kan jag fortsätta att lyfta upp mina barnbarn?

Måste jag sluta röka?

Behandling

Kommer jag att behöva ta mediciner resten av livet?

Hur kan jag göra det enklare att ta mina mediciner?

Kan naturmedel och kosttillskott vara till hjälp vid hjärtsvikt?

Vad händer om jag missar en dos?

Hur vet jag om jag behöver en medicinteknisk apparat, t.ex. en pacemaker eller en implanterbar defibrillator?

Måste jag genomgå en operation under narkos för att få en pacemaker/ implanterbar defibrillator inopererad?

Kommer jag att behöva opereras nu när jag har fått diagnosen hjärtsvikt?

Bör jag delta i en klinisk prövning?

Att leva med hjärtsvikt

Kan jag fortfarande ha sex?

Kan jag känna mig trygg när jag kör bil?

Kommer jag att kunna fortsätta att arbeta?

Kan jag känna mig trygg när jag flyger?

Kommer jag att kunna leva ett normalt liv när jag har fått en pacemaker/implanterbar hjärtdefibrillator?

Kommer jag att kunna teckna en reseförsäkring nu när jag har hjärtsvikt?

Kan jag känna mig trygg när jag blir vaccinerad?

Hur ska jag berätta för min familj att jag har hjärtsvikt?

Var kan jag få mer stöd?

Anhörigvårdare

Hur kan jag på bästa sätt hjälpa någon med hjärtsvikt?

Hur kan jag få stöd?

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början