Vid en akutsituation under semestern

Det är en bra idé att ta med dig en aktuell lista över alla dina läkemedel när du åker på semester. Om det skulle uppstå en nödsituation och du behöver träffa en läkare, kan du då visa din lista för den läkare som behandlar dig. Förvara listan lättillgängligt under semestern.

Det är också bra att ha telefonnumret till din primärvårdsläkare eller kardiolog om den läkare du träffar vill diskutera ditt tillstånd eller behöver mer information.

Du bör alltid teckna en reseförsäkring, inklusive sjukförsäkring, när du reser någonstans eller åker på semester. När du tecknar en försäkring, ska du se till att du vet vad som ingår i försäkringen vad gäller medicinsk behandling och vad du behöver göra om du skulle behöva akut medicinsk vård när du är bortrest. Anteckna vilka telefonnummer du ska ringa till och numret på försäkringsbrevet.

Det finns ett europeiskt sjukförsäkringskort som är till stor nytta för EU-medborgare som reser i Europa. Även om det europeiska sjukförsäkringskortet inte ersätter en försäkring, ger det EU-medborgare gratis sjukvård eller vård till nedsatt kostnad inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Över 60 miljoner EU-medborgare har redan kortet. Vissa länder införlivar det europeiska kortet på baksidan av ett nationellt kort och andra utfärdar separata kort. Du kan få ditt kort från försäkringskassan, eller för mer information, besök  Europeiska kommissionens webbplats.

Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller normalt i tre till fem år och omfattar all medicinska behandling som kan bli nödvändig under resan, på grund av sjukdom eller en olycka. Det omfattar också all behandling du behöver för ett kroniskt tillstånd som hjärtsvikt. Kortet ger endast tillgång till statlig sjukvård.

Återgå till “Att resa”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början