Uppdaterad
och förbättrad

Vad orsakar hjärtsvikt?

Patienter och vårdare berättar att det är viktigt att veta varför de har hjärtsvikt, eftersom det sätter in diagnosen i ett sammanhang. Hjärtsvikt kan orsakas av nuvarande eller tidigare medicinska tillstånd, som antingen skadar hjärtat eller ger hjärtat extra arbetsbelastning. Om du har (eller har haft) fler än ett av dessa tillstånd är risken för hjärtsvikt väsentligt högre. Din läkare kanske kan berätta för dig vad det är som har orsakat din hjärtsvikt.

Det här avsnittet innehåller en lista med olika tillstånd som kan orsaka eller utlösa hjärtsvikt och förklarar varje tillstånd och hur det kan orsaka hjärtsvikt. Klicka på något av tillstånden nedan för att läsa mer.

Några av de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt:

I vissa fall, när en persons kropp kompenserar hjärtsvikten väl, kan symtom utvecklas om hjärtat tillfälligt inte kan hålla jämna steg med kroppens behov. Förhållanden som kan utlösa denna typ av hjärtsvikt är:

Om dessa utlösande faktorer behandlas, kan hjärtsvikten ofta bli bättre.

Andra tillstånd, t.ex. diabetes kan förvärra hjärtsvikt.

Personer med hjärtsvikt utvecklar ofta symtom om de slutar ta sina mediciner eller inte följer sin behandlingsplan noga.

Klicka här för att få tips om hur du bäst hanterar dina mediciner och följer behandlingsplanen.

En del människor känner inte till orsaken till sin hjärtsvikt, och lider inte av någon av de sjukdomar som anges ovan.

Om du är osäker på orsaken till din hjärtsvikt, bör du ta upp det med din läkare.

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början