Diabetes

Många patienter med hjärtsvikt diagnosticeras även med typ II-diabetes. Det är inte förvånande eftersom diabetes är mycket vanligare hos patienter med hjärtsvikt än hos den övriga befolkningen. Som med alla andra medicinska tillstånd, ju bättre du förstår det, desto bättre kommer du att kunna hantera det.

Du diagnosticeras som diabetiker när du har för mycket socker (glukos) i blodet på grund av att produktionen av insulin i bukspottkörteln är otillräcklig för att reglera mängden glukos i blodet. Glukos kommer in i blodet när kroppen tar upp socker och bryter ner kolhydraterna i mat och dryck. Insulin är nödvändigt för att hjälpa glukosen att ta sig in i cellerna och användas för energi. Typ I-diabetes drabbar oftare yngre patienter och insulinbehandling är alltid nödvändig. Patienter med typ II-diabetes producerar fortfarande insulin men produktionen är otillräcklig. Många patienter med hjärtsvikt diagnosticeras även med typ II diabetes.

Blodglukos (socker i blodet) är en del av de rutinmässiga blodprover som patienter med hjärtsvikt kan ta för att upptäcka diabetes. Om du löper risk för diabetes och informeras om diagnosen, kommer ditt HbA1c att mätas (HbA1c är dina genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste två till tre månaderna).

Det finns många viktiga livsstilsförändringar som kan hjälpa dig att hantera din diabetes framgångsrikt. Vissa saker, som du kanske redan gör som hjärtsviktspatient, som att ta en daglig promenad, mäta blodtrycket regelbundet och bibehålla önskad vikt, är särskilt viktiga. Regelbunden motion hjälper dig att sänka dina blodglukosnivåer. Du kommer att bli ombedd att göra vissa andra saker också, som att mäta dina blodsockernivåer, anpassa din kost och noga övervaka mängden socker eller kolhydrater du äter. Kolhydrater är ett slags “socker” som finns i vissa livsmedel, som bröd, pasta, ris och potatis.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig all praktisk information du behöver om hur du kan mäta glukosnivåer och hur ofta detta bör göras. Råd om kost och näring bör ges av din läkare, sjuksköterska eller dietist. Ibland kan du ha frågor eller tvivel om vad du kan äta. Kom ihåg att skriva ner dina frågor och ta med dem till ditt nästa läkarbesök.

Det finns några relativt vanliga medicinska komplikationer som kan uppstå vid kronisk diabetes. Hälso- och sjukvårdspersonalen kontrollerar rutinmässigt för tecken på kärlproblem som nedsatt njurfunktion, förändringar i ögonen och sår på fötterna. Det är viktigt att eventuella komplikationer diagnostiseras och behandlas tidigt för att förhindra en förvärring av förloppet.

Allt detta kan kännas överväldigande till en början, men så småningom kommer du att känna dig säkrare och det blir lättare med tiden. Behandling mot diabetes innebär vanligtvis en kombination av kost och medicinering. Det finns mycket effektiva läkemedel för patienter med diabetes. Vissa patienter kommer också att behöva insulininjektioner. Du ska inte vara orolig för att medicinen du tar för det ena tillståndet kan vara dålig för det andra. De flesta läkemedel som används för hjärtsvikt kan användas av patienter med diabetes på ett säkert sätt och ger samma fördelar. Det finns också läkemedel för diabetes som kan användas säkert av patienter med hjärtsvikt. För närvarande finns det faktiskt flera nyare läkemedel som behandlar båda tillstånden.

I vissa länder behandlas hjärtsvikt och diabetes inte av samma medicinska team. Om så är fallet, glöm inte att informera båda vårdlagen om din andra diagnos och all medicin du tar. Det är alltid nyttigt att ha en uppdaterad skriftlig lista på alla läkemedel du använder för närvarande.

Gå tillbaka till “Andra vanliga medicinska tillstånd och hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början