Uppdaterad
och förbättrad

Tidigare hjärtinfarkter

Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt. Om du har haft en hjärtinfarkt har en av artärerna som förser din hjärtmuskel med blod blivit helt blockerad och blodtillförseln skurits av. Det innebär att syre och näring inte kan komma fram till cellerna i den delen av din hjärtmuskel, vilket gör att dessa celler dör. Den kvarvarande friska hjärtmuskeln måste sedan pumpa hårdare för att kompensera förlusten, vilket ökar arbetsbelastningen på hjärtat. Det kan leda till hjärtsvikt (under flera månader eller år).

Animation

Hur en hjärtinfarkt kan orsaka hjärtsvikt Animation som förklarar hur en hjärtinfarkt kan orsaka hjärtsvikt

Återgå till “Vad orsakar hjärtsvikt”?

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början