Hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati och inflammation)

Hjärtmuskelsjukdom, i motsats till problem med hjärtats blodtillförsel, kallas kardiomyopati. Dessa tillstånd är en annan orsak till hjärtsvikt. Hjärtmuskelsjukdom orsakas per definition inte av förträngningar i artärerna (kranskärlssjukdom), som minskar blodtillförseln till hjärtmuskeln (ischemi) och kan leda till både nedsatt hjärtfunktion och hjärtinfarkt (myokardinfarkt). Detta kallas vanligtvis ischemisk kardiomyopati, i motsats till ”sann” kardiomyopati som orsakas antingen av genetiska mutationer eller av förvärvade orsaker som infektioner, cellgifter, systemiska/autoimmuna sjukdomar eller alkohol-/drogmissbruk. Det finns tre huvudtyper av kardiomyopati.

Dilaterad kardiomyopati omfattar patienter som har nedsatt hjärtfunktion orsakad av en utvidgning av den vänstra hjärtkammaren.

Hypertrofisk kardiomyopati innebär att hjärtmuskeln i den vänstra hjärtkammaren, förtjockas och stelnar. Arytmogen kardiomyopati är kopplad till allvarliga hjärtrytmrubbningar.

Genetisk kardiomyopati orsakas av ett medfött genetiskt fel som påverkar strukturen eller funktionen hos de gener som styr hjärtats utveckling. Symtomen kan vara finnas redan från födseln eller debutera i tonåren. Eftersom genetisk kardiomyopati påverkar relativt unga individer (medianålder 45–50 år) är de ekonomiska och känslomässiga konsekvenserna av sjukdomen särskilt betydelsefulla.

För att ställa diagnosen kardiomyopati krävs även djupgående undersökningar för att upptäcka förvärvade orsaker (t.ex. tidigare cellgiftsbehandling), genetisk rådgivning och testning, röntgen, blodprover och, där så är motiverat, vävnadsprov från hjärtat (biopsi) som utförs vid specialiserade kliniker.

När kan man misstänka en genetiskt förvärvad hjärtmuskelsjukdom?

 • Förekomst i familjen av oförklarlig hjärtsvikt, störningar i hjärtrytmen, plötslig död eller någon annan allmän muskelsjukdom i ung ålder < (under 55 år).
  Oförklarlig svimning (synkope), andnöd (dyspné), bröstsmärta eller onormalt elektrokardiogram

Vilket diagnostiskt prov kan du förvänta dig när du går till en kardiolog för diagnos av din hjärtsjukdom?

 • Insamling av information inklusive familjeanamnes, nyligen uppkomna infektioner (borrelia, virusinfektioner), toxiska orsaker (alkohol, cellgifter, drogmissbruk), systemiska sjukdomar (inflammation, sjukdomar eller besvär i andra organ, inklusive njurar, lever, leder, lungor)
 • Blodprovtagning för att testa andra organs funktion.
 • Hjärtbildsdiagnostik: elektrokardiogram (EKG), ekokardiografi och magnetisk resonanstomografi (MRT) för att söka efter struktur, funktion, inflammation och ärrbildning i hjärtat.

Behandlingen av kardiomyopati består dels av att avlägsna eller behandla de bakomliggande orsakerna (t.ex. cellgiftsbehandling, alkohol eller infektioner), dels förskrivning av lämpliga hjärtsviktsläkemedel. Forskning bedrivs för att utveckla nya lovande behandlingsmetoder baserade på en djupgående förståelse av molekylära förändringar i hjärtat. Överlag är den förväntade livslängden god, eftersom de flesta patienter är unga och vanligtvis inte har andra sjukdomar.

Gå tillbaka till “Vanliga hjärtfel”

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början