Högt blodtryck

Högt blodtryck i blodkärlen kallas hypertoni. Hypertoni som inte kontrolleras ökar risken för hjärtsvikt på två sätt:

  1. Den orsakar förträngningar, sammandragningar och ökat motstånd i blodkärlen, inklusive de blodkärl som försörjer hjärtat. Det leder till ett minskat flöde till hjärtmuskeln vilket kan försvaga eller skada hjärtat.
  2. Detta ökar i sin tur hjärtats arbetsbörda. När trycket är för högt måste ditt hjärta pumpa hårdare än normalt för att få blodet att cirkulera. För att kunna hantera ett ökat tryck blir hjärtmuskeln större och tjockare för att kompensera. Detta extra arbete kan dock så småningom få till följd att hjärtat inte kan pumpa så hårt som krävs (dekompensering) och leda till symtomatisk hjärtsvikt.

Om du har fått diagnosen hjärtsvikt är det viktigt att fortsätta att kontrollera ditt blodtryck. Normalt blodtryck varierar med åldern, men högt blodtryck (blodtryck över 140/80 mm Hg) försämrar din hjärtfunktion, ökar antalet symtom och kräver långtidsbehandling. Se avsnittet Mätning av blodtryck och puls för mer information om hur du kontrollerar ditt blodtryck.

Hypertoni som inte kontrolleras väl ökar risken för hjärtsvikt. När trycket är för högt måste ditt hjärta pumpa hårdare än normalt för att få blodet att cirkulera. Förträngning och blockering av blodkärl orsakade av högt blodtryck ökar risken för att utveckla hjärtsvikt. Trånga artärer är mindre elastiska, vilket gör det svårare för blodet att cirkulera i kroppen.

Behandlingen omfattar livsstilsförändringar och medicinering. Båda används för att behandla din hjärtsvikt. Livsstilsförändringar innefattar natriumrestriktion (mindre salt) i kosten, regelbunden fysisk aktivitet, rökavvänjning m.m.

Mediciner som används vid behandling av hjärtsvikt sänker vanligtvis blodtrycket och är de läkemedel som rekommenderas i första hand. Om blodtrycket fortfarande är okontrollerat finns det många andra läkemedel som kan användas. Observera att inte alla läkemedel som används för att behandla högt blodtryck är bra för patienter med hjärtsvikt. Du bör ta upp dina frågor om läkemedel med din läkare eller sjuksköterska.

Läkemedelsklasser som kan användas för att behandla ditt höga blodtryck inbegriper:
– angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-hämmare)
– angiotensinreceptorblockerare (ARB)
– angiotensinreceptorblockerare/neprilysinhämmare (ARNI)
– betablockerare
– kalciumkanalblockerare
– mineralkortikoidreceptorantagonister (aldosteronantagonister)
– diuretika (urindrivande medel).

Gå tillbaka till “Vanliga hjärtfel”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början