Hur du mäter ditt eget blodtryck och hjärtfrekvens (puls)

Det kan hända att din läkare råder dig att regelbundet mäta blodtryck och hjärtfrekvens (puls) hemma, eller så kan du välja att göra det för att du själv är intresserad. Hursomhelst är det viktigt att du lär dig att göra en korrekt avläsning.

Varför?

Genom att kontrollera ditt eget blodtryck och hjärtfrekvens kan du få bättre kontroll över ditt tillstånd och känna större förtroende för den behandling du har fått. Läkare och sjuksköterskor kommer att vara intresserade av att, med jämna mellanrum, ta del av en daglig registrering av puls och blodtryck. Det ger information som kommer att hjälpa din läkare att finjustera din behandling.

Men att mäta blodtrycket hemma kan också göra dig mer orolig över ditt tillstånd. Om så är fallet, bör du försöka att motstå frestelsen att göra avläsningar oftare än din läkare har rekommenderat. Din läkare kommer att diskutera ditt nuvarande blodtryck och dina pulsvärden med dig och förklara vilka värden som bör uppnås med hjälp av din behandling.

Hur?

Blodtrycksmätare är sällan tillgängliga kostnadsfritt. Men du kanske kan låna en under en period. Din läkare kommer att kunna rekommendera vilken typ av blodtrycksmätare som du bör köpa och du bör be läkaren eller sjuksköterskan att kontrollera att den är exakt, och att du kan använda den, innan du börjar göra avläsningar.

Du kan mäta din puls ganska enkelt hemma. Allt du behöver är en klocka med sekundvisare eller ett digitalt stoppur. Hitta en lugn plats där du inte blir distraherad, sätt dig ner och vänta i minst 10 minuter (för att säkerställa att du får vilopuls), räkna pulsen genom att försiktigt placera två fingrar på insidan av din andra handled under tummen och räkna hjärtslagen i 30 sekunder (använd inte tummen eftersom du kan känna dess egen puls). Sedan fördubblar du denna siffra för att få din vilopuls. Den bör vanligtvis vara mellan 60 och 100 slag per minut.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början