Hoge bloeddruk

Hoge druk in uw bloedvaten wordt hypertensie genoemd. Hypertensie die niet onder controle is, leidt tot een hoger risico op hartfalen (HF) op twee manieren:

  1. Er ontstaan vernauwingen, verstoppingen en een verhoogde weerstand in uw bloedvaten, waaronder de bloedvaten die uw hart van bloed voorzien, wat leidt tot een verminderde doorstroming naar de hartspier, waardoor uw hart kan verzwakken of letsel kan oplopen.
  2. Uw hart wordt dan zwaarder belast. Wanneer de druk te hoog is, moet uw hart harder pompen dan normaal om het bloed te laten circuleren. Om de verhoogde druk aan te kunnen, wordt uw hartspier ter compensatie dikker en groter. Al dat extra werk kan er echter uiteindelijk toe leiden dat het hart niet meer zo hard kan pompen als nodig is (decompensatie) met symptomatisch hartfalen tot gevolg.

Als bij u hartfalen wordt vastgesteld, is het belangrijk om uw bloeddruk te blijven controleren. Een normale bloeddruk varieert naargelang de leeftijd, maar een hoge bloeddruk (hoger dan 140/80 mmHg) is schadelijk voor uw hartfunctie, leidt tot meer klachten en vereist een langdurige behandeling. Raadpleeg de rubriek Uw bloeddruk en hartslag meten voor meer informatie over het controleren van uw eigen bloeddruk en polsslag.

Hypertensie die niet goed onder controle is, leidt tot een hoger risico op hartfalen. Wanneer de druk te hoog is, moet uw hart harder pompen dan normaal om het bloed in beweging te houden. Door de vernauwing en verstopping van bloedvaten als gevolg van hoge bloeddruk loopt u een groter risico op hartfalen. Vernauwde slagaderen zijn minder elastisch waardoor de bloedcirculatie bemoeilijkt wordt.

De behandeling omvat zowel aanpassingen van de levensstijl als medicatie. Beide worden gebruikt bij de behandeling van uw hartfalen. Bij aanpassingen aan uw levensstijl moet u denken aan minder natrium (zout) in de voeding, regelmatige lichaamsbeweging, stoppen met roken, enz.

Medicijnen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen, zorgen meestal voor een lagere bloeddruk en deze geneesmiddelen worden dan ook als eerste aanbevolen. Als de bloeddruk nog steeds niet onder controle is, kunnen er tal van andere geneesmiddelen worden voorgeschreven. Merk op dat niet alle geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk goed zijn voor patiënten met hartfalen. We raden u aan uw vragen over medicijnen met uw arts of verpleegkundige te bespreken.

Geneesmiddelenklassen die kunnen worden gebruikt om uw hoge bloeddruk te behandelen zijn onder meer:
– ACE-remmer (Angiotensine Converterend Enzym remmer)
– ARB’s (Angiotensine-receptorblokkers)
– ARNI (angiotensine-receptor neprilysine-inhibitor)
– Bètablokkers
– Calciumblokkers
– Mineralocorticoid-receptor antagonisten (aldosteron antagonisten)
– Diuretica (thiaziden)

Terug naar Vaak voorkomende hartaandoeningen

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

  • belangrijkste soorten hartfalen
  • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
  • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
  • belang van revalidatie
  • aansturing door een multidisciplinair team
  • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven