Uppdaterad
och förbättrad

Lungsjukdom

Många människor med hjärtsvikt har även andra sjukdomstillstånd. Lungsjukdom och hjärtsvikt kan förvärra dagliga symtom, särskilt andnöd och utmattning. Den medicinska termen för andfåddhet är dyspné. De vanligaste lungsjukdomarna är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), emfysem och astma. Patienter kan också ha sömnrelaterade andningsstörningar, lungcancer eller lungfibros.

Lungsjukdom har oftast en specifik orsak. Rökning kan leda till kronisk obstruktiv lungsjukdom, astma, emfysem eller lungcancer. Allergier kan vara säsongsbetonade orsaker till lungsjukdomar. Dessa tillstånd orsakar andfåddhet, hosta, trötthet och nedsatt fysisk kapacitet. Diagnostiska tester som ofta används för att upptäcka lungsjukdom är lungröntgen och lungfunktionstester (spirometri). Vid hjärtsvikt kan också vätskeansamling i lungvävnaden eller i lungsäcken som omsluter lungan förekomma och detta kan orsaka eller förvärra andfåddhet.

Om du har hjärtsvikt och har diagnostiserats med lungsjukdom måste du följa specifika råd och behandling för optimal kontroll av din lungsjukdom. Den första och viktigaste åtgärden är att sluta röka. Dessutom hjälper medicinering främst med symtomkontroll och baseras på läkemedel som inhaleras (bronkdilaterare/luftrörsvidgande, kortikosteroider/kortison), som i allmänhet har få biverkningar och kan användas utöver läkemedel mot hjärtsvikt. Det är också viktigt att få regelbunden vaccination mot säsongsinfluensa , lunginflammation orsakad av pneumokocker (vart femte år) och sedan 2020 även mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Lungsjukdom stör syreutbytet. Det innebär att en otillräcklig mängd syre överförs från lungorna till blodet och sedan via blodomloppet till organen – detta tillstånd kallas hypoxi. Ditt hjärta kommer att försöka kompensera genom att arbeta hårdare för att klara syrebehovet i kroppens olika delar. Vid otillräcklig syresättning är långsiktig syrebehandling i hemmet ett bra alternativ för många patienter. Vid avancerad lungsjukdom kan patienterna inte få bort tillräckligt med koldioxid från kroppen, vilket ytterligare förvärrar symtom som trötthet och träningsintolerans.

KOL är en stor riskfaktor för hjärtsvikt, där det främst är vänster kammare som uppvisar nedsatt funktion. Hos patienter med lungsjukdom och hjärtsvikt påverkas även den högra sidan av hjärtat, som pumpar blodet till lungorna, av det ökade arbete som krävs för att trycka blodet genom lungorna. Patienterna kan utveckla högersidig hjärtsvikt som kanske inte i första hand förvärrar andfåddhet, men som kan orsaka blodstockning i blodkärlen (venerna) tillsammans med vätskeansamling och svullnad av ben och buk. Denna vätskeansamling kallas ödem, vilket också är ett vanligt hjärtsviktssymtom. Isolerad högersidig hjärtsvikt är mycket ovanligt (<1 %).

Patienter med hjärtsvikt och lungsjukdom får liknande symtom. Lungförträngning på grund av hjärtsvikt förvärrar symtomen hos patienter med samexisterande lungsjukdom och kan orsaka ytterligare obstruktion, vilken en spirometriundersökning kan visa. Vid KOL finns det obstruktion i bronkiolerna, de små luftrören i lungorna. Vid hjärtsvikt ansamlas vätska utanför lungornas bronkioler. Det är därför viktigt att hjärtsvikt upptäcks hos patienter med lungsjukdom och vice versa. Beskriv dina symtom för din primärvårdsläkare eller sjuksköterska.

Gå tillbaka till ”Andra vanliga medicinska tillstånd och hjärtsvikt”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början