Uppdaterad
och förbättrad

Anpassa kosten: Att upprätthålla en hälsosam vikt

Hjärtsvikt är ofta förknippad med snabba viktförändringar. De kan visa på förändringar i ditt tillstånd och måste därför övervakas noggrant.

Att tappa vikt

Att förlora mycket vikt oavsiktligt på kort tid kan vara allvarligt. Det kan betyda att du inte äter tillräckligt med kalorier, eller att din hjärtsvikt eller inaktivitet orsakar muskelförlust. Det kan också tyda på att din dos av urindrivande (diuretika) är för hög. Du bör alltid rapportera oväntad viktminskning till din sjuksköterska eller läkare. Du kanske inte märker av en muskelförlust om du samtidigt kvarhåller vätska i kroppen, eftersom vikten kan vara relativt stabil.

Om du går ner i vikt och har svårt att gå upp igen, kan din läkare eller sjuksköterska råda dig att kontakta en dietist som kan rekommendera att du prövar en kost med mer kalorier och protein. Det kan också hjälpa att försöka äta mindre och oftare.

Men om du går ner i vikt och har svårt att gå upp igen kan din läkare/dietist rekommendera att du prövar en kost med mer kalorier och protein Det kan också hjälpa att försöka äta mindre och oftare.

Gå upp i vikt

Plötslig viktökning kan bero på blodstockning eller att du äter för mycket.

Viktökning orsakad av vätskeretention kan öka belastningen på hjärtat, eftersom det måste pumpa hårdare för att cirkulera runt blodets överskottsvätska i kroppen. Om du samlar på dig vätska, går du oftast upp i vikt snabbt. Du bör ta upp detta med din läkare eller sjuksköterska eftersom det kan förvärra dina symtom.

Övervikt som kommer av att man äter för mycket utgör en extra belastning på hjärtat eftersom det då blir en större kroppsyta och vävnad som ska ha syre. Det innebär att hjärtat måste arbeta hårdare för att du ska kunna utföra dina dagliga aktiviteter. Om du konsumerar för många kalorier ökar vikten vanligtvis långsammare. Men den här typen av viktökning kan också förvärra symtomen och ditt tillstånd. Du bör diskutera kosten med din sjuksköterska eller dietist för att lära dig att följa en kost som är hälsosam för hjärtat och undersöka hur du kan gå ner i vikt vid behov.

Övervaka vikten

Att hålla uppsikt över vikten genom att väga dig dagligen (helst vid samma tid på dagen (t. ex. på morgonen efter att du gått på toaletten när du bara bär dina nattkläder), kan ge din läkare information om eventuella märkbara förändringar i vikten. Du kan behöva justera din dos diuretika.

Klicka här för att visa, ladda ner eller skriva ut en tabell som du kan använda för att hålla koll på din vikt.

Återgå till ”Anpassa kosten”

 

 

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början