Ökande utmattning

Personer med hjärtsvikt kan känna ständig trötthet och ha svårt att utföra dagliga aktiviteter såsom promenader, att gå i trappor eller bära matkassar. Att inte orka med fysisk ansträngning och trötthet är ofta de vanligaste symtomen på hjärtsvikt.

Sådan trötthet eller utmattning uppstår eftersom mindre blod når musklerna och vävnaderna, då hjärtats pumpningsförmåga är reducerad. Kroppen avleder blod från mindre vitala organ, såsom musklerna i armar och ben och skickar det till hjärtat, hjärnan och njurarna istället. Trötthet kan också uppstå eftersom kroppen inte avlägsnar slaggprodukter så snabbt som den borde.

Det är en god idé att föra dagbok över hur mycket du orkar under en normal dag och efter vissa aktiviteter, så att du kan upptäcka eventuella förändringar. Det är viktigt att komma ihåg att regelbunden, måttlig motion rekommenderas för personer med hjärtsvikt, eftersom det bidrar till att minska belastningen på hjärtat. Men om du känner att din ork sjunker, kan det vara ett tidigt tecken på att din hjärtsvikt håller på att förvärras. Ökad trötthet kan också vara ett tecken på andra medicinska problem, som anemi (blodbrist) eller sköldkörtelproblem. Du bör informera din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början