Uppdaterad
och förbättrad

Inplanterbar defibrillator (ICD)

Vad gör den?

En Implanterbar defibrillator (ICD) är en pacemakerliknande anordning som kontinuerligt övervakar din hjärtrytm. Om den känner av minsta problem med rytmen, ger den en rad smärtfria elektriska impulser för att rätta till hjärtrytmen. Om det inte fungerar, eller om ett allvarligare problem med hjärtrytmen upptäcks, kommer ICD:n att ge en liten elektrisk stöt – en så kallad elkonvertering . Om det inte fungerar, eller om ett mycket allvarligt problem med hjärtrytmen upptäcks, kommer ICD:n att ge en mer märkbar stöt till hjärtat – en så kallad defibrillering.

ICD:er används i allmänhet på personer med hög risk för allvarliga rytmproblem i hålrummen (de lägre hjärtrummen) i hjärtat, eftersom det är den främsta orsaken till plötslig hjärtdöd. I vissa patientgrupper med hjärtsvikt har dessa mekaniska hjälpmedel visat sig förlänga livet. Läkare väljer ofta att kombinera en ICD med en CRT i samma hjälpmedel. Då kallas hjälpmedlet CRT-D.

Var och hur sätts den på plats?

En ICD implanteras vanligtvis under lokalbedövning, precis nedanför nyckelbenet med flexibla elektrodledningar (belagda trådar) som utgår från den och som är placerade i hjärtat. Ingreppet tar vanligtvis en till två timmar.

Elektrodledningen förs in i en ven vid axeln eller längst ner på halsen. Kardiologen styr in ledningen i rätt hjärtrum i hjärtat, kontrollerar positionen på en röntgenskärm och fäster den i rätt läge, med ett stygn vid axeln. Ledningen ansluts sedan till pulsgeneratorn och ICD:n placeras i en liten ”ficka”, eller utrymme, mellan huden och bröstmuskeln. Apparaten testas sedan innan såret stängs.

Efter ingreppet

När ICD:n har monterats, kan du känna en viss smärta eller obehag och det kan finnas vissa blåmärken på platsen för ICD:n, men dessa problem brukar försvinna inom några dagar. De flesta personer kan gå omkring senare samma dag och återgå till det normala inom två till fyra veckor.

Funktionen och batteritiden på din ICD ska kontrolleras regelbundet på en pacemakermottagning. Beroende på den apparat som implanterats kan en fjärrövervakad uppföljning föreslås, för att övervaka apparaten. Med den kan man snabbt identifiera störningar av hjärtrytmen och teknisk dysfunktion samt förbättra din vård och minska behovet av att komma till sjukhuset för kontroller.

Endast enheten behöver bytas ut (inte ledningarna) om batteriet tar slut. Batteriet varar vanligtvis mellan fem och sju år innan det behöver bytas ut. Det är viktigt att du låter en läkare eller tandläkare veta att du har en ICD innan de genomför några ingrepp. Även om det inte är troligt att de flesta medicinska ingrepp och tandingrepp kommer att störa enhetens funktion, kan vissa kräva säkerhetsåtgärder som minimerar eventuella störningar. ICD:er kan ibland upptäckas av säkerhetsmaskiner på flygplatser, så om du har en ICD bör du alltid informera säkerhetspersonalen. Enhetens funktion påverkas sällan.

Endast enheten behöver bytas ut (inte ledningarna) om batteriet tar slut. Batteriet varar vanligtvis mellan fem och sju år innan det behöver bytas ut. Det är viktigt att du låter en läkare eller tandläkare veta att du har en ICD innan de genomför några ingrepp. Även om det inte är troligt att de flesta medicinska ingrepp och tandingrepp kommer att störa enhetens funktion, kan vissa kräva säkerhetsåtgärder som minimerar eventuella störningar. ICD:er kan ibland upptäckas av säkerhetskontroller på flygplatser, så om du har en ICD bör du alltid informera säkerhetspersonalen. Enhetens funktion påverkas sällan.

Det finns två typer av ICD:er     

  • ICD för en kammare   
  • ICD för två kammare

Återgå till ”Enheter”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början