Att leva med hjärtsvikt

Även om hjärtsvikt oftast inte kan botas, finns det många praktiska saker som du kan göra för att ta så väl hand om dig som möjligt så att du kan fortsätta att leva ditt liv som vanligt.

Med rätt vård och stöd bör hjärtsvikten inte avhålla dig från att göra de flesta av de saker du vill, så länge du är medveten om dina egna begränsningar.

Din framtida hälsa beror på hur väl ditt hjärta fungerar och hur väl ditt hjärta reagerar på behandlingen. Men det beror också på dig. Hur väl du samarbetar med din läkare eller sjuksköterska för att kontrollera dina symtom och hur väl du följer din behandlingsplan kan göra stor skillnad för resultatet.

I det här avsnittet tittar vi på vissa områden i ditt liv som kan påverkas av din hjärtsvikt och tar upp praktiska åtgärder som du kan göra för att hantera ditt tillstånd. Klicka på någon av länkarna till vänster för att läsa mer.

För mer detaljerad information om hur man hanterar hjärtsvikt kan du läsa avsnitten “Vad kan din läkare göra för din hjärtsvikt?” och “Vad kan du göra för att hantera din hjärtsvikt?”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början