Uppdaterad
och förbättrad

Betablockerare

Så verkar de

När hjärtat inte pumpar så bra som det borde, kommer kroppen att försöka kompensera genom att producera adrenalin och noradrenalin, hormoner som får hjärtat att slå snabbare och öka blodtrycket. Om denna effekt förlängs, kan det ge skadliga effekter på ett hjärta som redan kämpar för att fungera effektivt. Betablockerare hjälper hjärtat att slå långsammare och sänker blodtrycket, vilket skyddar hjärtat från de skadliga effekterna av långvarig användning av adrenalin och noradrenalin.

Betablockerare är viktiga för din förmåga att hantera hjärtsvikt. Personer med måttlig eller svår hjärtsvikt kan dock behöva börja med en låg dos, som sedan ökas långsamt. Orsaken är att vissa människor kan uppleva en tillfällig ökning av sin hjärtsviktssymtom under de första veckorna vid behandling med betablockerare.

Vilka fördelar kan man förvänta sig?

Betablockerare har visat sig reducera hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser, förlänga livet och förbättra arbetsförmåga och livskvalitet.

Biverkningar

Eftersom betablockerare bromsar hjärtfrekvensen, kan de också minska din tolerans mot fysisk aktivitet (arbetsförmåga). Det innebär att du kanske inte kan hantera ansträngande fysisk aktivitet utan att bli utmattad. Effekten försvinner ofta efter ett tag, varpå din läkare långsamt kan öka din dos.

Ibland kan betablockerare göra framförallt dina händer och fötter kalla.

Betablockerare kan också förvärra astma, så se till att informera din läkare om du har astma.

Depression kan ibland förekomma vid användning av betablockerare. Du bör diskutera eventuella symtom du får med din sköterska eller läkare.

Tips

Betablockerare kan initialt göra dig yr och trött eftersom de sänker blodtrycket och hjärtfrekvensen. Patienter som börjar ta betablockerare rekommenderas att ”börja lågt, gå sakta”. Det kan ta några veckor för dig att må bättre efter att du börjar ta en betablockerare, men om du fortfarande skulle känna dig yr efter det ska du kontakta din läkare eller sjuksköterska för att säkerställa att du har fått rätt dos.

Det är nyttigt att hålla koll på din vikt på en daglig basis och kontakta din läkare eller sjuksköterska vid betydande förändringar.

Om du känner dig mycket rosslig eller andfådd, kontakta din läkare eftersom det kan bero på underliggande astma-symtom.

Det är viktigt att du inte slutar att ta dina betablockerare plötsligt. Varje minskning av dosen eller avbrytande av behandling bör diskuteras med din läkare först.

Kallas även:

 • Acebutolol
  (Sectral®, Prent®)
 • Atenolol
  (Tenormin®)
 • Bisoprolol
  (Bisocard®, Bisomyl®, Emconcor®, Biostad®)
 • Karvedilol
  (Carveratio®, Kredex®)
 • Metoprolol
  (Bloxazoc®, Logimax®, Metomylan®, Seloken®, SelokenZOC®)
 • Oxprenolol
  (Trasicor®, Slow-Trasicor®)
 • Pindolol
  (Visken®)
 • Propanolol
  (Angilol®, Syprol®, Bedranol SR®, Beta Prograne®,  Slo-Pro®, Inderal®, Half-Inderal LA®, Inderal-LA®)
 • Sotalol
  (Beta-Cardone®, Sotocor®)
 • Timolol
  (Betim®)
 • Kombinationsprodukter
  (Co-tenidone®, Kalten®, Tenoret®, Tenoretic®,  Viskaldix®, Prestim®, Beta-Adalat®, Tenif®)

Återgå till ”Läkemedel vid hjärtsvikt”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början