Vernieuwd
en verbeterd

Angiotensine-receptor neprilysine-inhibitor (ARNI) – Sacubitril/Valsartan

Angiotensine-receptor neprilysine-inhibitor (ARNI) is een geneesmiddel dat is ontstaan uit de combinatie van twee bloeddrukverlagende geneesmiddelen (sacubitril en valsartan).

Recente studies hebben aangetoond dat dit geneesmiddel de levensduur kan verlengen, meer dan ACE-remmers, die gewoonlijk voor de behandeling van hartfalen worden gebruikt. ARNI wordt momenteel gebruikt voor de behandeling van patiënten met hartfalen met een verminderde ejectiefractie, hetgeen betekent dat de belangrijkste pompkamer minder goed functioneert. Patiënten die ervoor in aanmerking komen, zijn personen die ondanks een volledige medische behandeling van hartfalen toch nog symptomen vertonen of die geen adequate dosis ACE-remmers kunnen verdragen.

Hoe het werkt: De twee werkzame stoffen, sacubitril en valsartan, werken op verschillende manieren. Valsartan blokkeert de werking van een hormoon uit de nieren, angiotensine II genaamd, dat schadelijk kan zijn voor patiënten met hartfalen. Het blokkeert de receptoren waaraan angiotensine II zich normaal gesproken hecht. Hierdoor heeft het hormoon niet langer een schadelijk effect op het hart en zullen de bloedvaten zich verwijden.
Sacubitril blokkeert de afbraak van natriuretische peptiden die in het lichaam worden geproduceerd. Natriuretische peptiden zorgen ervoor dat natrium en water in de urine terechtkomen. Hierdoor wordt het hart minder belast en de bloeddruk verlaagd. Het effect van de twee geneesmiddelen samen zorgt voor minder belasting van het falende hart.

Wat zijn de voordelen? Het is aangetoond dat patiënten met hartfalen die sacubitril/valsartan gebruiken, minder snel in het ziekenhuis worden opgenomen en dat hun overlevingskansen stijgen.

Bijwerkingen: Een behandeling met ARNI wordt zeer goed verdragen. De ernstigste, maar uiterst zeldzame bijwerking van sacubitril/valsartan kan echter een allergische reactie zijn, angio-oedeem genaamd (een snelle zwelling van de dieper gelegen huidweefsels en van de weefsels rond de keel, waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt). Dit komt minder vaak voor bij patiënten die al eerder met een ACE-remmer zijn behandeld en daarom mag dit geneesmiddel alleen worden voorgeschreven aan patiënten die al eerder een ACE-remmer hebben gebruikt.
Met sacubitril/valsartan mag NIET eerder worden gestart dan 36 uur na het staken van een behandeling met ACE-remmers. Sacubitril/valsartan mag niet worden gebruikt in combinatie met een ACE-remmer of een ARB. Het mag evenmin worden gebruikt door patiënten die hoesten of allergisch zijn voor ACE-remmers of door patiënten die in het verleden om wat voor reden dan ook angio-oedeem hebben gehad. De meest voorkomende bijwerkingen van sacubitril/valsartan (die bij meer dan 1 op de 10 mensen kunnen optreden) zijn een lage bloeddruk, een hoog kaliumgehalte in het bloed (hyperkaliëmie) of een lichte aantasting van de nierfunctie.

Goed om te weten: Sacubitril/valsartan mag alleen worden voorgeschreven aan patiënten met hartfalen die ondanks een behandeling met een volledige dosis ACE-remmers nog steeds symptomen vertonen. Het mag niet worden gebruikt door patiënten die ACE-remmers of angiotensine-receptorblokkers (ARB’s) nemen.

Ook bekend als:

  • Sacubitril/valsartan
    (Entresto®)

Terug naar Medicijnen tegen hartfalen

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews kijken, luisteren of lezen van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

Terug naar boven