Angiotensine-receptor neprilysine-inhibitor (ARNI) – Sacubitril/Valsartan

Angiotensine-receptor neprilysine-inhibitor (ARNI) is een geneesmiddel dat is ontstaan uit de combinatie van twee bloeddrukverlagende geneesmiddelen (sacubitril en valsartan).

Recente studies hebben aangetoond dat dit geneesmiddel de levensduur kan verlengen, meer dan ACE-remmers, die gewoonlijk voor de behandeling van hartfalen worden gebruikt. ARNI wordt momenteel gebruikt voor de behandeling van patiënten met hartfalen met een verminderde ejectiefractie, hetgeen betekent dat de belangrijkste pompkamer minder goed functioneert. Patiënten die ervoor in aanmerking komen, zijn personen die ondanks een volledige medische behandeling van hartfalen toch nog symptomen vertonen of die geen adequate dosis ACE-remmers kunnen verdragen.

Hoe het werkt: De twee werkzame stoffen, sacubitril en valsartan, werken op verschillende manieren. Valsartan blokkeert de werking van een hormoon uit de nieren, angiotensine II genaamd, dat schadelijk kan zijn voor patiënten met hartfalen. Het blokkeert de receptoren waaraan angiotensine II zich normaal gesproken hecht. Hierdoor heeft het hormoon niet langer een schadelijk effect op het hart en zullen de bloedvaten zich verwijden.
Sacubitril blokkeert de afbraak van natriuretische peptiden die in het lichaam worden geproduceerd. Natriuretische peptiden zorgen ervoor dat natrium en water in de urine terechtkomen. Hierdoor wordt het hart minder belast en de bloeddruk verlaagd. Het effect van de twee geneesmiddelen samen zorgt voor minder belasting van het falende hart.

Wat zijn de voordelen? Het is aangetoond dat patiënten met hartfalen die sacubitril/valsartan gebruiken, minder snel in het ziekenhuis worden opgenomen en dat hun overlevingskansen stijgen.

Bijwerkingen: Een behandeling met ARNI wordt zeer goed verdragen. De ernstigste, maar uiterst zeldzame bijwerking van sacubitril/valsartan kan echter een allergische reactie zijn, angio-oedeem genaamd (een snelle zwelling van de dieper gelegen huidweefsels en van de weefsels rond de keel, waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt). Met sacubitril/valsartan mag NIET eerder worden gestart dan 36 uur na het staken van een behandeling met een ACE-remmer. Sacubitril/valsartan mag niet worden gebruikt in combinatie met een ACE-remmer of een ARB. Het mag evenmin worden gebruikt door patiënten die hoesten of allergisch zijn voor ACE-remmers of door patiënten die in het verleden door wat voor oorzaak dan ook angio-oedeem hebben gehad. De meest voorkomende bijwerkingen van sacubitril/valsartan (die bij meer dan 1 op de 10 mensen kunnen optreden) zijn een lage bloeddruk, een hoog kaliumgehalte in het bloed (hyperkaliëmie) of een lichte aantasting van de nierfunctie.

Toptips: Volgens de recentste richtlijnen van de ESC moet sacubitril/valsartan worden voorgeschreven aan patiënten met hartfalen die ondanks een behandeling met een volledige dosis ACE-remmers of ARB's nog steeds symptomen vertonen. Sacubitril/valsartan kan ook worden overwogen bij symptomatische patiënten met verminderde ejectiefractie die niet eerder zijn behandeld met ACE-remmers of ARB's. Het mag niet worden gebruikt door patiënten die ACE-remmers of angiotensine-receptorblokkers (ARB's) nemen.

Ook bekend als:

  • Sacubitril/valsartan
    (Entresto®)

Terug naar Medicijnen tegen hartfalen

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

  • belangrijkste soorten hartfalen
  • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
  • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
  • belang van revalidatie
  • aansturing door een multidisciplinair team
  • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven