Uppdaterad
och förbättrad

Angiotensinreceptorneprilysinhämmare (ARNi) – sacubitril/valsartan

Angiotensinreceptorblockerare (ARNi) är ett läkemedel som är ett resultat av kombinationen av två blodtryckssänkande läkemedel (sakubitril och valsartan) som sänker blodtrycket.

Nyligen genomförda studier har visat att detta läkemedel kan förlänga livslängden mer effektivt än de ACE-hämmare som vanligtvis används för behandling av hjärtsvikt. ARNi används för närvarande för behandling av patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, vilket innebär försämrad funktion i vänsterkammaren. Patienter som fortfarande har symtom trots att de fått fullständig medicinsk behandling för hjärtsvikt eller inte tolererat en tillräcklig dos av ACE-hämmare kan komma i fråga för ARNI.

Läkemedlets verkan: De två aktiva substanserna sacubitril och valsartan verkar på olika sätt. Valsartan blockerar effekten av ett hormon från njurarna som kallas angiotensin II, som kan vara skadligt för patienter med hjärtsvikt, genom att blockera de receptorer som angiotensin II normalt binder till. På så sätt stoppas hormonets skadliga effekter på hjärtat och det gör det möjligt för blodkärlen att utvidgas.
Sacubitril blockerar nedbrytningen av natriuretiska peptider som produceras i kroppen. Natriuretiska peptider gör att natrium och vatten kommer ut i urinen. Det minskar belastningen på hjärtat och sänker blodtrycket. Den kombinerade effekten av de två läkemedlen minskar belastningen på det sviktande hjärtat.

Vilka fördelar kan man förvänta sig? Sacubitril/valsartan har visat sig minska antalet sjukhusvistelser vid hjärtsvikt och förbättra överlevnaden.

Biverkningar: Behandling med ARNi tolereras mycket väl. Den allvarligaste, men ytterst sällsynta, möjliga biverkningen av sacubitril/valsartan kan dock vara en allvarlig allergisk reaktion som kallas angioödem (snabb svullnad av djupare hudvävnader och vävnaderna runt halsen, vilket orsakar andningssvårigheter). Tillståndet är mindre vanligt hos patienter som tidigare behandlats med en ACE-hämmare och därför ska detta läkemedel endast förskrivas till patienter som redan har använt en ACE-hämmare.
Behandling med sacubitril/valsartan ska INTE påbörjas förrän 36 timmar efter utsättande av en ACE-hämmare. Sacubitril/valsartan får inte tas som tillägg till en ACE-hämmare eller ARB. Det får inte tas av patienter som tidigare har haft hosta eller som har fått en allergisk reaktion mot ACE-hämmare, eller av patienter som tidigare drabbats av angioödem av olika anledningar. De vanligaste biverkningarna som orsakas av sacubitril/valsartan (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är lågt blodtryck, höga kaliumnivåer i blodet (hyperkalemi) eller lätt nedsatt njurfunktion.

Tips: Sacubitril/valsartan ska endast förskrivas till hjärtsviktspatienter som fortfarande är symtomatiska trots behandling med full dos ACE-hämmare. Det får inte tas av patienter som för närvarande tar ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB).

Även känt som:

  • Sacubitril/valsartan
    (Entresto®)

Återgå till ”Läkemedel vid hjärtsvikt”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början