Angiotensinreceptorneprilysinhämmare (ARNi) – sacubitril/valsartan

Angiotensinreceptorblockerare (ARNi) är ett läkemedel som är ett resultat av kombinationen av två blodtryckssänkande läkemedel (sakubitril och valsartan) som sänker blodtrycket.

Nyligen genomförda studier har visat att detta läkemedel kan förlänga livslängden mer effektivt än de ACE-hämmare som vanligtvis används för behandling av hjärtsvikt. ARNi används för närvarande för behandling av patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, vilket innebär försämrad funktion i vänsterkammaren. Patienter som fortfarande har symtom trots att de fått fullständig medicinsk behandling för hjärtsvikt eller inte tolererat en tillräcklig dos av ACE-hämmare kan komma i fråga för ARNI.

Läkemedlets verkan: De två aktiva substanserna sacubitril och valsartan verkar på olika sätt. Valsartan blockerar effekten av ett hormon från njurarna som kallas angiotensin II, som kan vara skadligt för patienter med hjärtsvikt, genom att blockera de receptorer som angiotensin II normalt binder till. På så sätt stoppas hormonets skadliga effekter på hjärtat och det gör det möjligt för blodkärlen att utvidgas.
Sacubitril blockerar nedbrytningen av natriuretiska peptider som produceras i kroppen. Natriuretiska peptider gör att natrium och vatten kommer ut i urinen. Det minskar belastningen på hjärtat och sänker blodtrycket. Den kombinerade effekten av de två läkemedlen minskar belastningen på det sviktande hjärtat.

Vilka fördelar kan man förvänta sig? Sacubitril/valsartan har visat sig minska antalet sjukhusvistelser vid hjärtsvikt och förbättra överlevnaden.

Biverkningar: Behandling med ARNi tolereras mycket väl. Den allvarligaste, men ytterst sällsynta, möjliga biverkningen av sakubitril/valsartan kan dock vara en allvarlig allergisk reaktion som kallas angioödem (snabb svullnad av djupare hudvävnader och vävnaderna runt halsen, vilket orsakar andningssvårigheter). Behandling med sakubitril/valsartan ska INTE påbörjas förrän 36 timmar efter utsättande av en ACE-hämmare. Sakubitril/valsartan får inte tas som tillägg till en ACE-hämmare eller ARB. Det får inte tas av patienter som tidigare har haft hosta eller som har fått en allergisk reaktion mot ACE-hämmare, eller av patienter som tidigare drabbats av angioödem av olika anledningar. De vanligaste biverkningar som orsakas av sakubitril/valsartan (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är lågt blodtryck, höga kaliumnivåer i blodet (hyperkalemi) eller lätt nedsatt njurfunktion.

Tips: De senaste ESC-riktlinjerna rekommenderar att sakubitril/valsartan ska förskrivas till hjärtsviktspatienter som fortfarande är symtomatiska trots behandling med full dos ACE-hämmare eller ARB. Sakubitril/valsartan kan också övervägas till symtomatiska patienter med reducerad ejektionsfraktion som inte tidigare har behandlats med ACE-hämmare eller ARB. Det får inte tas av patienter som för närvarande tar ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB).

Även känt som:

  • Sacubitril/valsartan
    (Entresto®)

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början