ACE-remmers (remmers van angiotensine-converterend enzym)

Wat doen ze

ACE-remmers (remmers van angiotensine-converterend enzym) blokkeren de effecten van hormoon dat uw nieren van nature produceren, angiotensine II genaamd. Door het effect van angiotensine II te blokkeren, zorgen ACE-remmers ervoor dat uw bloedvaten zich verwijden en op die manier wordt uw bloeddruk verlaagd. Dit wordt vasodilatatie genoemd, waarbij de bloedvaten ontspannen en verwijd zijn. Dit betekent dat uw hart minder hard hoeft te werken om het bloed in uw lichaam rond te pompen.

Wat zijn de verwachte voordelen?

Er is aangetoond dat ACE-remmers het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen beperken, de levensduur verlengen en de inspanningstolerantie en kwaliteit verbeteren.

Bijwerkingen

Aangezien ACE-remmers uw bloeddruk verlagen, kunt u zich soms duizelig voelen. Uw bloeddruk zal regelmatig worden gecontroleerd. ACE-remmers kunnen ook kleine wijzigingen veroorzaken in de manier waarop uw nieren functioneren. Ze kunnen ook zorgen voor een verhoging van uw kalium spiegel. Uw arts zal dit controleren door regelmatig bloedonderzoekte laten verrichten.

.Sommige mensen krijgen ook een droge kriebelhoest. Als u hier last van heeft, kan de arts de dosering verlagen of, als dit onvoldoende helpt, overschakelen naar een ander medicijn. Minder frequent worden er veranderingen in de smaak ervaren of ontstaat er huiduitslag. Uiterst zelden ontwikkelen personen die ACE-remmers gebruiken opgezwollen lippen of een opgezwollen keel. Als dit bij u gebeurt, moet u onmiddellijk medische hulp inschakelen.

De beste tips

Uw arts kan u het advies geven om de eerste dosis ACE-remmers in te nemen voordat u naar bed gaat, dit om na te gaan of u het verdraagt en om eventuele duizeligheid te voorkomen. Duizeligheid komt veel voor bij bloeddrukverlagende medicijnen. Uw hart functioneert echter beter bij een lagere bloeddruk.

Als u zich ‘s ochtends toch duizelig voelt, probeer dan uw voeten voor het opstaan circa tien maal naar voren en achteren te bewegen. Of misschien helpt het om uw voeten over de rand van het bed te laten schommelen voordat u rechtop gaat zitten. Vervolgens gaat u een minuutje rechtop zitten op de rand van het bed, alvorens op te staan. Voorkom te snel opstaan, zowel vanuit een zittende positie als na bukken, aangezien dit tot duizeligheid kan leiden. Gun uw lichaam de tijd om zich aan te passen.

Staan tevens bekend als:

 • Benazepril
  (Lotensin®)
 • Captopril
  (Ecopace®, Kaplon®, Tensopril®, Acepril®, Capoten®)
 • Cilazapril
  (Vascace®)
 • Enalapril
  (Ednyt®, Innovace®, Vasotec®)
 • Fosinopril
  (Staril®, Monopril®)
 • Lisinopril
  (Carace®, Prinivil®, Zestril®)
 • Moexipril
  (Perdix®, Univasc®)
 • Ramipril
  (Lopace®, Tritace®, Altace®)
 • Perindopril
  (Aceon®, Acertin®, Coverene®, Coverex®, Coversum®, Coversyl®, Prestarium®, Prestoril®, Prexanil®, Prexum®, Procaptan®)
 • Quinapril
  (Quinil®, Accupro®, Accupril®)
 • Trandolapril
  (Mavik®, Gopten®, Odrik®)
 • Combinatieproducten
  (Accuretic®, Carace Plus®, Capozide®, Captoten®, Coversyl Plus®, Cozido-capt®, Innozide®, Triapin®, Triapin mite®, Tarka®, Zestoretic®,)

Animatie

Animatie waarin wordt uitgelegd hoe ACE-remmers werken bij hartfalen

Terug naar Medicijnen bij hartfalen

 

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

 • belangrijkste soorten hartfalen
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
 • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
 • belang van revalidatie
 • aansturing door een multidisciplinair team
 • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven