ACE-hämmare

Så verkar de

ACE-hämmare blockerar effekterna av ett hormon som njurarna producerar naturligt som kallas angiotensin II. Genom att blockera effekten av angiotensin II, får ACE-hämmare blodkärlen att slappna av och detta sänker blodtrycket. Det kallas vasodilatation när blodkärlen slappnar av och utvidgas. Detta innebär att hjärtat inte behöver arbeta så hårt för att pressa runt blodet i kroppen

Vilka fördelar kan man förvänta sig?

ACE-hämmare har visat sig minska antalet hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser, förlänga livet och förbättra arbetsförmåga och livskvalitet.

Biverkningar

Eftersom ACE-hämmare sänker blodtrycket, kan de ibland göra dig yr. Ditt blodtryck kommer att kontrolleras regelbundet. ACE-hämmare kan också orsaka förändringar i njurfunktionen eller öka kaliumnivåerna – din läkare kommer att kontrollera detta genom regelbundna blodprover.

Vissa människor utvecklar också torrhosta. Om detta händer dig kan din läkare sänka dosen eller byta till ett annat läkemedel, om hostan inte blir bättre med tiden. Mindre vanligt är att människor upplever smakförändringar eller få utslag. I sällsynta fall kan personer som tar ACE-hämmare, utveckla svullnad av läppar eller svalg. Om detta händer bör du omedelbart uppsöka vård.

Tips

Din läkare kan råda dig att ta den första dosen av din ACE-hämmare innan du går till sängs, för att försöka förhindra yrsel. Yrsel är vanligt vid alla läkemedel som sänker blodtrycket, men ditt hjärta kan fungera bättre med ett lägre blodtryck.

Om du känner dig yr på morgonen, prova att flytta fötterna fram och tillbaka ett tiotal gånger innan du står upp. Du kan också dingla med benen över sängkanten innan du sätter dig upp och sedan sitta på sängkanten i en minut innan du ställer dig upp. Du bör undvika att ställa dig upp snabbt, antingen från sittande eller när du böjer dig ner, eftersom det kan göra dig yr – ta god tid på dig och låt kroppen anpassa sig.

Även känt som:

 • Captopril®
 • Enalapril
  (Enalaprilt®, Renitec®, Synerpril®, Linatil®)
 • Fosinopril
  (Fosinopril®)
 • Lisinopril
  (Lisinopril®, Zestril®)
 • Perindopril
  (Coversyl®)
 • Quinapril
  (Accupro®)

Animation

Animation som förklarar hur ACE-hämmare verkar vid hjärtsvikt

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början