Aldosteronreceptorantagonisten of minerale corticoïd receptorantagonisten (MRAs)

Wat doen ze

Aldosteronreceptorantagonisten, ook wel MRA’s genoemd, blokkeren de gevolgen van het hormoon dat van nature door uw bijnieren wordt geproduceerd en dat tot een verslechtering van uw hartfalen kan leiden. Aldosteronreceptorantagonisten zorgen dat meer water en zouten door de nieren worden uitgescheiden in de urine. Het zijn zwakke diuretica. Ze helpen de bloeddruk te verlagen, vochtophoping te verminderen en zo het hart te beschermen.

Aldosteronreceptorantagonisten zijn uitermate effectief gebleken bij gevorderd hartfalen en worden vaak in combinatie met andere medicijnen tegen hartfalen gebruikt.

Wat zijn de verwachte voordelen?

Van aldosteronreceptorantagonisten of MRA’s is aangetoond dat ze het aantal aan hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames beperken, de levensduur verlengen en de inspanningstolerantie en kwaliteit van leven verbeteren.

Bijwerkingen

Dit medicijn kan soms de nierfunctie negatief beïnvloeden en de kaliumspiegel in het bloed verhogen. Dit is vooral het geval indien patiënten tevens ACE-remmers of ARB’s gebruiken. Uw arts houdt uw nierfunctie en kaliumspiegel in de gaten door regelmatig bloedonderzoek te laten verrichten.

Aldosteronreceptorantagonisten kunnen in zeldzame gevallen zorgen voor zwelling en gevoeligheid van de borsten, met name bij mannen. De nieuwere aldosteronreceptorantagonisten hebben deze bijwerking niet.

Staan tevens bekend als:

 • Spironolactone
  Spironolactonum (Aldactone®)
 • Eplerenone
  (Eplerenon (Inspra®)
 • Combination products
  (Combinatieproducten (Aldactide®, Lasilactone®)

Terug naar Medicijnen bij hartfalen

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

 • belangrijkste soorten hartfalen
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
 • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
 • belang van revalidatie
 • aansturing door een multidisciplinair team
 • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven