Aldosteronreceptorantagonister eller mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA)

Så verkar de

Aldosteronreceptorantagonister, som även kallas mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA, blockerar effekterna av ett hormon som produceras naturligt av binjurarna, vilket kan orsaka att din hjärtsvikt förvärras. Aldosteron eller mineralkortikoidreceptorantagonister påverkar balansen mellan vatten och salt som går in i urinen och är svagt urindrivande. De sänker blodtrycket, minskar blodstockning och skyddar på så sätt hjärtat.

Aldosteronreceptorantagonister har visat sig vara särskilt effektiva vid långt framskriden hjärtsvikt och tas ofta tillsammans med andra hjärtsviktsläkemedel.

Vilka fördelar kan man förvänta sig?

Aldosteronreceptorantagonister eller MRA har visat sig minska antalet hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser, förlänga livet och förbättra arbetsförmåga och livskvalitet.

Biverkningar

Dessa läkemedel kan ibland påverka njurfunktionen och kan också höja kaliumnivåerna. Detta är speciellt viktigt för patienter som också använder ACE-hämmare eller ARB. Din läkare kommer att kontrollera detta genom regelbundna blodprover.

I vissa sällsynta fall, kan aldosteronreceptorantagonister orsaka bröstförstoring eller ömhet, speciellt hos män. Nyare läkemedel har inte denna effekt.

Även känt som:

 • Spironolacton
  (Spironolakton®, Spironolactone®, Aldactone®)
 • Eplerenon
  (Inspra®, Eplerenon®, Eplerenone®)

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

 

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början