Vernieuwd
en verbeterd

Medicijnen bij acuut hartfalen

Wat doen ze

Er zijn verschillende medicijnen die worden gebruikt om acuut hartfalen op de korte termijn te verbeteren. Ze worden vaak gebruikt tijdens een episode van acuut hartfalen. Ze helpen door het hart krachtiger te laten pompen of door de bloedvaten te verwijden (openen) en de belasting van het hart te verlagen.

Acuut hartfalen wordt gekenmerkt door een snelle opeenvolging van optredende symptomen, zoals kortademigheid, die dringende aandacht behoeven.

Behandeling moet in het ziekenhuis plaatsvinden en gedetailleerde informatie over een dergelijke behandeling valt niet binnen het toepassingsbereik van deze website. Het is echter belangrijk dat patiënten met chronisch hartfalen onmiddellijk hulp zoeken als hun symptomen snel verergeren, om op die manier zo snel mogelijk de juiste behandeling in te kunnen zetten.

Deze medicijnen worden doorgaans alleen verstrekt op een intensive care-afdeling door middel van een infuus, waarbij de patiënt nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Soorten medicatie:

 • Dobutamine
  (Dobutrex®)
 • Dopamine
 • Dopexamine
  (Dopacard®)
 • Enoximone
  (Perfan®)
 • Glyceryl trinitrate / nitroglycerin
  (Nitrocine®, Nitronal®)
 • Levosimendan
  (Simdax®)
 • Nesiritide
  (Natrecor®)
 • Milrinone
  (Primacor®)
 • Sodium nitroprusside
  (Nipride®, Nitropress®)

Terug naar Medicijnen bij hartfalen

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews kijken, luisteren of lezen van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

Terug naar boven