Läkemedel för akut hjärtsvikt

Så verkar de

Det finns flera läkemedel som används för att förbättra det kortsiktiga förloppet av akut hjärtsvikt. De kan användas under en episod av akut hjärtsvikt. De hjälper genom att få hjärtat att pumpa mer kraftfullt eller genom att utvidga (öppna) blodkärl och minska arbetsbelastningen.

Akut hjärtsvikt kännetecknas av symtom som uppstår snabbt, som andnöd, som kräver omedelbar sjukhusvård.

Behandlingen bör ges på sjukhus och detaljerad information om sådan behandling ligger utanför ramen för denna webbplats. Men det är viktigt att patienter med kronisk hjärtsvikt söker hjälp omedelbart när symtomen blir allvarliga och akuta, för att få lämplig behandling så snart som möjligt.

Dessa läkemedel ges vanligen på en intensivvårdsavdelning med hjälp av kontinuerliga injektioner (dropp eller infusionspump) och patienterna övervakas noga.

Typer av läkemedel

 • Dobutamin
 • Dopamin
 • Glyceryltrinitrat/nitroglycerin
 • Levosimendan
  (Simdax®)
 • Milrinon
  (Corotrop®)

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början