Nitraten/vasodilatoren (vaatverwijders)

Wat doen ze

Nitraten zijn vasodilatoren, die ervoor zorgen dat de bloedvaten zich verwijden of ontspannen en als gevolg hiervan minder weerstand vertonen. Hierdoor neemt de bloeddruk af, stroomt het bloed eenvoudiger door uw lichaam en nemen uw klachten af.

Sommige nitraten worden regelmatig ingenomen. Bepaalde snelwerkende nitraten (zoals glyceryltrinitraat/nitroglycerine) kunnen ook worden ingenomen in de vorm van een spray of als tabletten onder de tong ‘wanneer nodig’ bij pijn op de borst (angina pectoris). Er zijn verschillende andere soorten vasodilatoren, die geen nitraten zijn, die worden gebruikt bij hartfalen. Ze kunnen ook worden toegediend in de vorm van huidpleisters en huidzalf (anginapectoris) . Er zijn verschillende andere soorten vasodilatoren, die geen nitrates die worden gebruikt bij hartfalen. Ze kunnen ook worden toegediend in de vorm van huidpleisters en huidzalf.

Wat zijn de verwachte voordelen?

Nitraten beperken het optreden en de intensiteit van pijn op de borst (angina pectoris) en worden daarom als symptoomverlichtende middelen gegeven. Andere vasodilatoren, zoals hydralazine en minoxidil kunnen worden gebruikt om symptomen als kortademigheid te verlichten.

Bijwerkingen

Vasodilatoren kunnen de bloeddruk verlagen, waardoor u zich licht in het hoofd of duizelig kunt voelen wanneer u snel opstaat of gaat zitten. Andere bijwerkingen zijn onder andere hoofdpijn, blozen, hartkloppingen en neusverstopping. Hoofdpijn komt met name voor bij langwerkende vasodilatoren, zoals nitraten.

De beste tips

Duizeligheid komt veel voor bij bloeddrukverlagende medicijnen, maar uw hart functioneert beter bij een lagere bloeddruk.

Als u zich ‘s ochtends toch duizelig voelt, probeer uw voeten dan voor het opstaan circa tien maal naar voren en achteren te bewegen. Of misschien helpt het om uw voeten over de rand van het bed te laten schommelen voordat u rechtop gaat zitten. Vervolgens gaat u een minuutje rechtop op de rand van het bed zitten alvorens op te staan. Voorkom te snel opstaan, hetzij vanuit een zittende positie of na voorover bukken, aangezien u zich hierdoor duizelig kunt voelen. Gun uw lichaam de tijd om zich aan te passen.

Nitraten/Vasodilatoren:

 • Glyceryltrinitraat/GTN/nitroglycerinepreparaten
  (Coro-Nitro Pump Spray®, Glytrin Spray®, Nitrolingual Pumpspray®, Nitromin®, Suscard®, Deponit®, Minitran®, Nitro-Dur®, Percutol®, Transiderm-Nitro®)
 • Isosorbidedinitraat
  (Angitak®, Isoket Retard®)
 • Isosorbidemononitraat
  (Angeze®, Angeze SR®, Chemydur 60X®, Elantan®, Ismo®, Elantan LA®, Imdur®, Isib 60XL®, Ismo Retard®, Isodur®, Isotard®, Modisal LA®, Modisal XL®, Monomax®, Monomil X®, Monosorb XL 60®, Zemon®)
 • Hydralazine
  (Apresoline®)
 • Minoxidil
  (Loniten®)
 • Nesiritide
  (Natrecor®)
 • Levosimendan
  (Simdax®)

Animatie

Animatie waarin wordt uitgelegd hoe vaatverwijders werken bij hartfalen

Terug naar Medicijnen bij hartfalen

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

 • belangrijkste soorten hartfalen
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
 • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
 • belang van revalidatie
 • aansturing door een multidisciplinair team
 • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven