Anticoagulantia en nieuwe orale anticoagulantia

Wat doen ze

Anticoagulantia (tevens bekend als antitrombotica) voorkomen de vorming of groei van bloedproppen. Ze zijn belangrijk omdat er bij mensen met hartfalen soms bloedproppen ontstaan in het hart of de bloedvaten die het bloed terugsturen naar het hart. Bij patiënten met atriumfibrilleren, een onregelmatig hartritme dat vooral voorkomt bij patiënten met hartfalen, zijn anticoagulantia van essentieel belang, omdat ze beschermen tegen de vorming van bloedproppen in de linkerboezem, die los zouden kunnen raken en zouden kunnen leiden tot een beroerte.

Hoewel anticoagulantia vaak bloedverdunners worden genoemd, zorgen ze er niet echt voor dat uw bloed vrijer door uw aderen stroomt. Ze voorkomen als het ware dat het bloed stolt (en zich een bloedprop vormt) op plaatsen waar dit niet hoort.

Warfarine is de meest gebruikte bloedverdunner en wordt ingenomen in tabletvorm. De dosering warfarine varieert van persoon tot persoon. Uw arts of verpleegkundige zal regelmatig uw INR (internationaal genormaliseerde ratio) meten, vooral bij de start van de behandeling, en daarna routinematig, om de juiste dosis voor u te bepalen. Het is belangrijk dat u geen tabletten overslaat of een extra dosis inneemt. Hebt u dit wel gedaan, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

In sommige gevallen kunt u een injectie met anticoagulantia krijgen (meestal een type heparine) in plaats van warfarine. Bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis bent opgenomen voor een medische ingreep of als u moeite hebt met het doorslikken van tabletten.

De afgelopen jaren is een nieuw generatie anticoagulantia ontwikkeld, ook wel “nieuwe orale anticoagulantia” of NOAC’s genoemd. Deze geneesmiddelen worden nu vaak gebruikt om te beschermen tegen beroertes bij patiënten met atriumfibrilleren. NOAC’s zijn minstens zo effectief als warfarine en wellicht gemakkelijker te gebruiken aangezien er niet regelmatig bloedonderzoeken (INR) hoeven te worden uitgevoerd om de neiging van het bloed om te stollen te onderzoeken.

Bijwerkingen

Anticoagulantia kunnen de neiging tot bloeden verhogen, wat zich vaak uit in blauwe plekken of kleine bloedingen. Hoewel het risico laag is, neemt het risico op een grote hemorragie (ernstige bloeding) helaas ook toe, bijvoorbeeld in combinatie met een maagzweer.

Het effect van warfarine houdt enkele dagen aan na stoppen met het gebruik van de tabletten. Uw arts kan echter een behandeling toedienen die de bloedingsneiging snel zal verkleinen. Het effect van een NOAC daarentegen is kortdurend, uren slechts in plaats van dagen. Een eventuele bloedingsneiging is hiermee makkelijker te reguleren.

De beste tips

Het is van belang dat u nauw samenwerkt met uw arts of verpleegkundige als de behandeling is gestart, om de juiste dosis warfarine of een NOAC voor u te bepalen die tevens voor een stabiel niveau van antistolling zorgt.

U moet al uw artsen, inclusief uw huisarts, tandarts en apotheker, op de hoogte brengen van het feit dat u wordt behandeld met warfarine of een NOAC gebruikt. Het kan nuttig zijn om een medische waarschuwingskaart of een medische armband bij u te dragen waaruit, in een noodgeval, kan worden opgemaakt dat u warfarine of een NOAC gebruikt.

Vanwege het risico op bloedingen is het belangrijk dat u uw arts onmiddellijk op de hoogte stelt wanneer u abnormaal bloedverlies bemerkt, inclusief onverklaarbare bloeduitstortingen, bloedend tandvlees, een bloedneus, bloed uit de plasbuis of in de stoelgang. Het is zeer belangrijk om exact aan te geven wanneer u uw laatste dosis antistollingsmiddel, zoals warfarine of een NOAC, heeft gebruikt.

Staan tevens bekend als:

 • Oral Anticoagulants
 • Warfarin
  (Coumadin®, Jantoven®, Marevan®, Waran®)
 • Acenocoumarol/nicoumalone
  (Sinthrome®)
 • Phenindione 
 • NOACs
 • Dabigatran
  Pradaxa®
 • Rivaroxaban
  Xarelto®
 • Apixaban
  Eliquis®
 • Edoxaban

Lixiana®

 

Anticoagulantia door injectie

Dalteparin sodium
(Fragmin®)

Enoxaparin sodium
(Clexane®) (Klexane®)

Tinzaparin sodium
(Innohep®)

Fondaparinux
(Arixtra®)

Heparin

Terug naar Medicijnen bij hartfalen

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

 • belangrijkste soorten hartfalen
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
 • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
 • belang van revalidatie
 • aansturing door een multidisciplinair team
 • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven