sGC-stimulatoren

Oplosbaar-guanylaatcyclase- (ook guanylylcyclase) stimulatoren (sGCS) en -activatoren verminderen de oxidatieve stress door het stikstofoxidegehalte in hart en bloedvaten te verhogen. Deze geneesmiddelen zijn nieuw en het gebruik ervan bij hartfalen is beperkt. Een voorbeeld van zo’n sGCS-middel is riociguat, dat is goedgekeurd voor de behandeling van een specifieke aandoening die pulmonale hypertensie wordt genoemd en die de bloedvaten in de longen aantast. Een ander sGCS-middel, vericiguat, kan, in combinatie met de standaardmedicatie, ziekenhuisopname helpen voorkomen bij patiënten met ernstig hartfalen.

Hoe het werkt: Ongeveer een kwart van de patiënten met hartfalen heeft een laag gehalte aan cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). Het cGMP-molecuul is een belangrijke intracellulaire boodschapper, die hart, vaten en nieren beschermt. Een belangrijke werking van cGMP is het ontspannen van de bloedvaten en de hartcellen. Oplosbaar-guanylaatcyclasestimulatoren (sGCS) verhogen de aanmaak van cGMP en verminderen daardoor de stijfheid van hartcellen en -vaten.

Wat zijn de voordelen? Bij patiënten die wegens hartfalen in het ziekenhuis zijn opgenomen en bij wie de ejectiefractie in de linkerventrikel minder dan 45% is, kan vericiguat het aantal heropnames wegens hartfalen verminderen en de levensduur verlengen.

Bijwerkingen: Vericiguat wordt goed verdragen in vergelijking met een placebo. Symptomatische hypotensie (te lage bloeddruk) en bloedarmoede werden gemeld bij een klein aantal patiënten.

Goed om te weten: Vericiguat wordt eenmaal daags ingenomen in de vorm van een orale tablet. Net als bij andere medicijnen tegen hartfalen, wordt de dosis langzaam in verschillende stappen opgehoogd.

 

Terug naar Medicijnen tegen hartfalen

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

  • belangrijkste soorten hartfalen
  • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
  • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
  • belang van revalidatie
  • aansturing door een multidisciplinair team
  • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven