Vernieuwd
en verbeterd

sGC-stimulatoren

Oplosbaar-guanylaatcyclase- (ook guanylylcyclase) stimulatoren (sGCS) en -activatoren verminderen de oxidatieve stress door het stikstofoxidegehalte in hart en bloedvaten te verhogen. Deze geneesmiddelen zijn nieuw en het gebruik ervan bij hartfalen is beperkt. Een voorbeeld van zo’n sGCS-middel is riociguat, dat is goedgekeurd voor de behandeling van een specifieke aandoening die pulmonale hypertensie wordt genoemd en die de bloedvaten in de longen aantast. Een ander sGCS-middel, vericiguat, kan, in combinatie met de standaardmedicatie, ziekenhuisopname helpen voorkomen bij patiënten met ernstig hartfalen.

Hoe het werkt: Ongeveer een kwart van de patiënten met hartfalen heeft een laag gehalte aan cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). Het cGMP-molecuul is een belangrijke intracellulaire boodschapper, die hart, vaten en nieren beschermt. Een belangrijke werking van cGMP is het ontspannen van de bloedvaten en de hartcellen. Oplosbaar-guanylaatcyclasestimulatoren (sGCS) verhogen de aanmaak van cGMP en verminderen daardoor de stijfheid van hartcellen en -vaten.

Wat zijn de voordelen? Bij patiënten die wegens hartfalen in het ziekenhuis zijn opgenomen en bij wie de ejectiefractie in de linkerventrikel minder dan 45% is, kan vericiguat het aantal heropnames wegens hartfalen verminderen en de levensduur verlengen.

Bijwerkingen: Vericiguat wordt goed verdragen in vergelijking met een placebo. Symptomatische hypotensie (te lage bloeddruk) en bloedarmoede werden gemeld bij een klein aantal patiënten.

Goed om te weten: Vericiguat wordt eenmaal daags ingenomen in de vorm van een orale tablet. Net als bij andere medicijnen tegen hartfalen, wordt de dosis langzaam in verschillende stappen opgehoogd.

 

Terug naar Medicijnen tegen hartfalen

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews kijken, luisteren of lezen van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

Terug naar boven