SGC-stimulerare

Lösligt guanylatcyklas (sGS) och aktivatorer minskar oxidativ stress genom att öka nivåerna av kväveoxid i hjärta och blodkärl. Dessa läkemedel är nya och kan bara användas för hjärtsviktsbehandling i begränsad omfattning. Ett sådant sGCS-medel är riociguat som är godkänt för behandling av ett specifikt tillstånd som kallas pulmonell hypertension, vilket påverkar blodkärlen i lungorna. Ett annat sGCS-medel är vericiguat som, när det används i kombination med standardläkemedel, kan bidra till att förhindra nya sjukhusvistelser hos patienter med svår hjärtsvikt.

Verkan: Ungefär en fjärdedel av hjärtsviktspatienterna har låga nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). CGMP-molekylen är en viktig intracellulär budbärare, som skyddar hjärta, kärl och njurar. En av CGMP-molekylens viktigaste effekter är avslappning i blodkärl och hjärtceller. Lösliga guanylatcyklasstimulatorer (sGCS) ökar bildningen av cGMP och minskar därför stelheten i hjärtceller och -kärl.

Vilka fördelar kan man förvänta sig? Hos patienter som lagts in på sjukhus för hjärtsvikt och som har en ejektionsfraktion från vänster kammare som är lägre än 45 %, kan vericiguat minska antalet hjärtsviktsrelaterade återinläggningar på sjukhus och förlänga livet.

Biverkningar: Vericiguat tolereras väl jämfört med placebo. Symtomatisk hypotension (för lågt blodtryck) och anemi rapporterades hos ett litet antal patienter.

Tips: Vericiguat ska tas oralt i tablettform en gång dagligen. Som med andra hjärtsviktsläkemedel ska dosen långsamt höjas i flera steg.

 

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början