Uppdaterad
och förbättrad

SGC-stimulerare

Lösligt guanylatcyklas (sGS) och aktivatorer minskar oxidativ stress genom att öka nivåerna av kväveoxid i hjärta och blodkärl. Dessa läkemedel är nya och kan bara användas för hjärtsviktsbehandling i begränsad omfattning. Ett sådant sGCS-medel är riociguat som är godkänt för behandling av ett specifikt tillstånd som kallas pulmonell hypertension, vilket påverkar blodkärlen i lungorna. Ett annat sGCS-medel är vericiguat som, när det används i kombination med standardläkemedel, kan bidra till att förhindra nya sjukhusvistelser hos patienter med svår hjärtsvikt.

Verkan: Ungefär en fjärdedel av hjärtsviktspatienterna har låga nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). CGMP-molekylen är en viktig intracellulär budbärare, som skyddar hjärta, kärl och njurar. En av CGMP-molekylens viktigaste effekter är avslappning i blodkärl och hjärtceller. Lösliga guanylatcyklasstimulatorer (sGCS) ökar bildningen av cGMP och minskar därför stelheten i hjärtceller och -kärl.

Vilka fördelar kan man förvänta sig? Hos patienter som lagts in på sjukhus för hjärtsvikt och som har en ejektionsfraktion från vänster kammare som är lägre än 45 %, kan vericiguat minska antalet hjärtsviktsrelaterade återinläggningar på sjukhus och förlänga livet.

Biverkningar: Vericiguat tolereras väl jämfört med placebo. Symtomatisk hypotension (för lågt blodtryck) och anemi rapporterades hos ett litet antal patienter.

Tips: Vericiguat ska tas oralt i tablettform en gång dagligen. Som med andra hjärtsviktsläkemedel ska dosen långsamt höjas i flera steg.

 

Återgå till ”Läkemedel vid hjärtsvikt”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början