Vernieuwd
en verbeterd

Longfunctieonderzoeken

Aangezien bepaalde longaandoeningen vergelijkbare klachten geven als hartfalen en hartfalen en een longaandoening beide tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, kan uw arts besluiten een longfunctieonderzoek te laten verrichten. Met een longfunctieonderzoek wordt nagegaan hoe uw longen werken. Het belangrijkste longfunctieonderzoek is spirometrie. Hierbij wordt gemeten hoeveel lucht u in en uit uw longen kunt ademen, en hoe snel u dat doet.

Voor de meeste longfunctieonderzoeken krijgt u een neusklem op zodat er tijdens het onderzoek geen lucht de neus in of uit kan. U wordt vervolgens gevraagd om te ademen door een mondstuk dat is aangesloten op een meetapparaat (spirometer). Er wordt uitgelegd wat u moet doen, zoals zo diep mogelijk inademen en dan vervolgens zo snel en krachtig mogelijk uitademen.

De nauwkeurigheid van de onderzoeken hangt af van hoe goed u alle instructies opvolgt. De longfunctielaborant die de test uitvoert zal u wellicht aansporen om diep te ademen tijdens het onderzoek, om zo de beste resultaten te krijgen.

Na de onderzoeken moet u misschien hoesten of voelt u zich even een beetje licht in het hoofd, maar u kunt gelukkig tussen de onderzoeken door even uitrusten. Het onderzoeken duurt circa 5 tot 15 minuten, afhankelijk van het aantal onderzoeken.

De resultaten van de onderzoeken helpen uw arts om:

  • de oorzaak van uw ademhalingsproblemen vast te stellen
  • eventuele longaandoeningen te diagnosticeren, zoals chronisch obstructief longlijden (COPD) of astma
  • de effectiviteit van de behandeling voor uw longaandoening te beoordelen indien u daar een behandeling voor krijgt.

Terug naar Gangbare onderzoeken bij hartfalen

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews kijken, luisteren of lezen van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

Terug naar boven