Medicinsk historik och fysisk undersökning

Det första som läkare gör om de misstänker hjärtsvikt är att utföra en anamnes och en grundlig fysisk undersökning. Det är viktigt att identifiera dina nuvarande symtom, men också att försöka identifiera den möjliga orsaken till din hjärtsvikt. Under en anamnes och fysisk undersökning kommer läkaren att ställa frågor om symtom, sjukdomar du haft nyligen eller tidigare, fysisk aktivitet, andning, sömn, matvanor och andra aktiviteter. När läkaren har avslutat anamnesen görs en fysisk undersökning. De delar av den fysiska undersökningen som är mest användbara vid diagnostisering av hjärtsvikt är:

 • Mätning av blodtryck och puls. Högt blodtryck utsätter hjärtat för en extra påfrestning och en snabb och/eller oregelbunden hjärtfrekvens kan tyda på att hjärtat försöker att pumpa snabbare för att kompensera.
 • Bedöma hudfärg och värme.
 • Kontrollera venerna i halsen. Om blod samlas i hjärtat, kan venerna i halsen svälla eller bukta ut.
 • Lyssna på andningen och hjärtat med ett stetoskop. Ett knastrande ljud i lungorna eller väsande andning kan tyda på vätskeansamling i lungorna. Onormala hjärtljud (blåsljud) kan avslöja skador eller missbildningar på hjärtklaff.
 • Kontrollera om magen är svullen på grund av vätskeansamling.
 • Kontrollera om anklarna och benen är svullna på grund av vätskeansamling.
 • Bestämma din kroppsvikt.

Återgå till “Vanliga hjärtsviktstester”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början