Vernieuwd
en verbeterd

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Het eerste wat uw arts zal doen bij een vermoeden van hartfalen is uw anamnese) afnemen en een grondig lichamelijk onderzoek uitvoeren. Dit is nodig om uw huidige symptomen vast te stellen, maar ook om te proberen de mogelijke oorzaak van uw hartfalen te achterhalen. Tijdens een anamnese) en het lichamelijk onderzoek zal uw arts u vragen stellen over uw symptomen, recente of eerdere ziekten, uw lichamelijke activiteit, ademhaling, nachtrust, eetpatroon en andere activiteiten. Na de anamnese zal uw arts een lichamelijk onderzoek uitvoeren. De volgende onderdelen van het lichamelijk onderzoek die met name nuttig zijn bij het diagnosticeren van hartfalen:

  • Meten van uw bloeddruk en hartslag. Een hoge bloeddruk zorgt voor extra belasting van het hart. Een snelle en/of onregelmatige hartslag kan erop wijzen dat het hart ter compensatie sneller probeert te pompen.
  • Beoordelen van de kleur en de temperatuur van uw huid.
  • De aders in uw hals controleren. Als bloed niet goed wordt uitgepompt door het hart, dan hoopt zich bloed op in de aderen en kunnen de aders in de hals opgezwollen raken.
  • Met een stethoscoop naar uw hart en longen luisteren. Een krakend of piepend geluid over de longen kan duiden op vochtophoping in de longen. Abnormale geluiden van het hart (hartruis) kunnen duiden op afwijkingen van de hartkleppen.
  • Controleren of uw buik is opgezwollen ten gevolge van vochtophoping.
  • Controleren of uw enkels en benen zijn opgezwollen ten gevolge van vochtophoping.
  • Uw lichaamsgewicht meten.

Terug naar Gangbare onderzoeken bij hartfalen

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews kijken, luisteren of lezen van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

Terug naar boven