Arbetsprov

Arbetsprovhjälper  din läkare att ta reda på hur väl ditt hjärta hanterar träning eller stress. Testet innebär att du motionerar på ett löpband medan din puls, andning, blodtryck och den elektriska aktiviteten i ditt hjärta övervakas.

Du är ansluten till övervakningsutrustning och ombeds sedan att gå långsamt på ett löpband eller cykla på en stillastående cykel. Hastigheten ökas till en snabbare takt och löpbandet lutas för att producera effekten av att gå uppför en liten kulle (på en cykel, ökar belastningen på pedalerna kontinuerligt eller på ett stegvis sätt). Du kan också bli ombedd att andas i ett rör i ett par minuter.

Testerna kan stoppas när som helst om det skulle behövas. Efteråt kommer du att sitta eller ligga medan ditt hjärta och blodtryck kontrolleras.

Ibland kan du, förutom ett vanligt konditionstest, bli ombedd att bära en mask för att samla luften du andas ut, för att mäta hur mycket du andas och hur snabbt din kropp förbrukar syre. Detta kallas ett hjärtarbetsprov.

När din kropp arbetar hårdare under testet, kräver den mer syre, så hjärtat måste pumpa mer blod. Testet kan visa om blodtillförseln minskas i artärerna som förser hjärtat med blod. Det bidrar också till att bedöma din fysiska kapacitet och bestämma vilken motionsnivå som passar bäst för dig.

Arbetsprovet används vid diagnos av kranskärlssjukdom, som är en viktig riskfaktor för hjärtsvikt, och för att utvärdera din  fysiska kapacitet.

© Siemens
Patient under ett arbetsprov

Återgå till “Vanliga hjärtsviktstester”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början