Magnetisk resonanstomografi av hjärtat

En magnetisk resonanstomografi av hjärtat görs i samma maskin som en vanlig MRI-skanning , men tar bara bilder av bröstet.

Vid magnetisk resonanstomografi används magnetfält och radiovågor för att ta bilder av kroppens insida.

Du får ligga inuti en kort tunnel, som rymmer en speciell magnet. Korta laddningar av magnetfält och radiovågor sänds genom kroppen. Det tar ungefär 30 till 45 minuter och du måste ligga helt still. Maskinen kan ge ifrån sig ett dunkande ljud medan den skannar och det kan upplevas som obehagligt av vissa personer. Men skanningen är helt smärtfri och ofarlig eftersom ingen strålning används.

Bilderna av strukturen på ditt hjärta och blodkärl är mycket detaljerade. Magnetisk resonanstomografi av hjärtat kan också mäta blodflödet genom hjärtat och vissa av dina stora artärer.

Genom skanningen kan din läkare se om ditt hjärta inte fungerar som det ska och hitta eventuella problem relaterade till strukturen i ditt hjärta.

Återgå till “Vanliga hjärtsviktstester”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början