Hur hjärtsvikt graderas

Det är viktigt att bedöma din hjärtsvikt när du har tid hos din läkare eftersom de två skalorna nedan baseras på hur du mår och en mätning av dina symtom. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att vilja veta hur du har mått sedan ditt senaste besök och du kan berätta för dem var du passar in på dessa två skalor. Du kan, till exempel, upptäcka att du är NYHA-klass II fyra dagar i veckan och att du känner dig mer som NYHA-klass III övriga tre dagar i veckan. Skalan kan också hjälpa dig med din dagliga hantering av ditt tillstånd och du kan sedan berätta om detta för din läkare eller sjuksköterska vid nästa möte. Läkaren kommer då att hjälpa dig att gradera din hjärtsvikt när du först diagnostiseras och återigen vid senare besök. Det finns två system som används för att klassificera hjärtsvikt och det är troligt att din läkare kommer att använda en kombination av båda.

NYHA-klasser (New York Heart Association)

Detta system används för att klassificera hur allvarligt ditt tillstånd är baserat på dina symtom.

NYHA klass I (inga symtom) Du har inga symtom och kan utföra dagliga aktiviteter utan att känna trötthet eller andnöd.
NYHA klass II (lindriga symtom) Du mår bra när du vilar, men måttlig aktivitet får dig att känna trötthet eller andnöd.
NYHA klass III (måttliga symtom) Du mår bra när du vilar, men även begränsad fysisk aktivitet får dig att känna trötthet eller andnöd.
Grupp IV (allvarliga symtom) Du kan inte utföra någon fysisk aktivitet utan obehag och du upplever vissa symtom vid vila.

Nivåer i American Heart Association/American College of Cardiology

Systemet tar hänsyn till att hjärtsvikt kan vara närvarande även innan man upplever symtom.

Nivå A Du har inte hjärtsvikt.
Men du löper stor risk på grund av att du har en annan sjukdom som kan leda till hjärtsvikt, såsom högt blodtryck, diabetes, fetma eller kranskärlssjukdom.
Nivå B Ditt hjärta har skadats av det andra medicinska tillståndet/tillstånden eller andra faktorer, men du har inte några symtom ännu.
Nivå C Ditt hjärta är skadat och du upplever hjärtsviktssymtom.
Nivå D Du har svår hjärtsvikt som kräver specialiserad vård, trots att du får behandling.

Återgå till “Hur kan hjärtsvikt förändras över tid”?

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början