Uppdaterad
och förbättrad

Frågor till din läkare eller sjuksköterska

När du börjar förbereda en  vårdplan i förväg är det viktigt att ha korrekt, aktuell information om ditt tillstånd. Den person som bäst kan ge dig det är din läkare eller sköterska eller någon annan medicinsk personal som är involverad i din vård. För att få veta vad som ingår i din vård kan du ställa nedanstående eller liknande frågor till din läkare eller sjuksköterska:

  • Är min hjärtsvikt fortfarande under kontroll med de läkemedel jag tar?    
  • Håller min hjärtsvikt på att försämras?    
  • Vilka andra alternativ finns tillgängliga för mig om mina läkemedel slutar att ha en tillfredsställande effekt på min hjärtsvikt?
  • Hur kan du hjälpa mig om min hjärtsvikt försämras? Eller vem ska jag vända mig till?

Återgå till ”Planera för livets slutskede”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början