Nej till återupplivningsbeslut

Ett Nej till återupplivningsbeslut, är ett dokument som meddelar läkare, sjuksköterskor och annan akutvårdspersonal vad som inte ska göras när en person slutar andas, eller när hjärtrytmen är livshotande. Det kan omfatta anvisningar om vilka metoder som bör undvikas för att återuppliva någon, till exempel de som anges nedan:

 • Hjärt-lungräddning (HLR)
  Manuellt tryck på bröstet och mun-mot-mun-andning för att cirkulera blod och syre till lungorna.
 • Hjärtdefibrillering
  Att ge hjärtat en elektrisk stöt för att förändra en onormal hjärtrytm till normal.
 • Respirator (andningsslang och maskin)
  Används för att underlätta andningen hos en medvetslös person.
 • Medicinering
  Ge läkemedel för att återställa en effektiv hjärtfrekvens och förbättra cirkulationen av blod till viktiga organ. Att en apparat används hindrar inte några åtgärder eller komplicerar behandling som anses lämplig i enlighet med innehållet i ett Nej till återupplivningsbeslut.

Beslutet om att utfärda ett Nej till återupplivningsbeslut, görs av dig eller din familj i samråd med din läkare.

Återgå till “Planera för livets slutskede”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början