Uppdaterad
och förbättrad

Vårddirektiv

Ett vårddirektiv är ett dokument där du, eller någon annan person som du utser, kan ge vägledning om din framtida sjukvård. Vårddirektivet bör ge tydliga anvisningar om dina önskemål, inklusive vilka behandlingar du bör få i vissa situationer och kan innefatta ett livstestamente.

Din läkare eller sjuksköterska, kurator eller en patientstödgrupp kan vägleda dig i att förbereda ett vårddirektiv.

Återgå till ”Planera för livets slutskede”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början