Diskussioner med din familj och/eller vårdare

Även om det kan vara svårt att prata om död och döende med familj och vänner kommer alla antagligen att känna sig bättre till mods om de känner till dina önskemål.

Eftersom familj och vänner kan vara rädda för att prata om detta ämne, kan du behöva ta upp ämnet först. Nedan följer några förslag om hur man startar ett samtal om detta ofta känsliga ämne:

  • Jag skulle vilja tala om den hjälp vi behöver om min hjärtsvikt blir värre.
  • Låt oss prata om vad vi kan göra för att göra mitt liv lättare, om min hjärtsvikt förvärras.
  • Vi bör titta på vilken typ av stöd som finns att få när jag inte längre kan ta hand om mig själv.
  • Jag skulle vilja tala om vad ni bör göra i händelse av en nödsituation på grund av min hjärtsvikt.

Återgå till “Planera för livets slutskede”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början