Uppdaterad
och förbättrad

SGLT2-hämmare (natrium-glukostransportörer 2)

SGLT2-hämmare är en ny klass av läkemedel som för närvarande används för behandling av patienter med typ II-diabetes samt för patienter med hjärtsvikt. De har visat sig minska risken för försämring av hjärtsvikten.

Nyligen genomförda studier har också visat att dessa läkemedel kan minska risken för hjärtdöd och återinläggningar på sjukhus och är säkra och effektiva för patienter som lider av hjärtsvikt, även om de inte har diabetes.

Verkan: Hos patienter med diabetes blockerar SGLT2-hämmare återabsorptionen av blodsockerglukos i njurarna, vilket leder till glukosförlust och lätt ökad urinering. Till följd av detta sänker SGLT2-hämmare blodsockernivåerna och patienterna går i allmänhet ner i vikt (2–4 kg), medan blodtrycket kan sänkas i viss mindre omfattning.

Hos patienter med hjärtsvikt är effekterna av SGLT2-hämmare i kroppen komplexa. De inbegriper en förbättring av hjärt- och muskelmetabolismen och njurfunktionen samt en lätt vätskedrivande effekt, vilka alla kan minska symtomen vid hjärtsvikt.

Vilka fördelar kan man förvänta sig? Hos patienter med hjärtsvikt har SGLT2-hämmare visat sig kunna minska antalet hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser, förlänga livet, förebygga njurproblem och förbättra arbetsförmåga och livskvalitet. SGLT2-hämmare sänker blodglukosnivån hos patienter med diabetes men inte hos patienter utan typ-II-diabetes.

Biverkningar: SGLT2-hämmare tolereras i allmänhet väl av patienter med hjärtsvikt och har få biverkningar. Hos patienter med typ II-diabetes är de vanligaste biverkningarna svampinfektioner i underlivet, som oftast kräver lokal behandling (med kräm) i flera dagar. Mer sällsynta biverkningar inbegriper yrsel om blodtrycket sjunker, och försämrad njurfunktion. Vanligtvis är justering av andra orala glukossänkande läkemedel eller diuretika inte nödvändigt, men ibland kan det vara praktiskt. Diabetespatienter som tar SGLT2-hämmare bör vara försiktiga under perioder av allvarlig sjukdom, uttorkning eller om de slutar ta sitt insulin, eftersom detta har kopplats till diabetesketoacidos, med höga nivåer av glukos, vilket är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver omedelbar medicinsk behandling.

Tips: SGLT2-hämmare kan sättas in eller stoppas på ett säkert sätt genom en gradvis ökning eller minskning av dosen. Vanligtvis är startdosen också den maximala dosen.

Även känt som:

  • Kanagliflozin
    (Invokana®)
  • Dapagliflozin
    (Forxiga®)
  • Empagliflozin
    (Jardiance®).

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början