Trombocythämmande behandling

Så verkar de

Trombocythämmande medel förhindrar uppkomsten av blodproppar i artärerna. Blodproppar i artärerna, i hjärtat och i hjärnan kan orsaka en hjärtinfarkt eller stroke.

Även om trombocythämmande medel ofta kallas för blodförtunnande medel, får de faktiskt inte blodet att flyta mer fritt genom blodkärlen.

Acetylsalicylsyra är det vanligaste trombocythämmande läkemedlet. Dosen av acetylsalicylsyra för att förhindra blodproppar, är mycket lägre än den dos som används för smärtlindring. En högre dos acetylsalicylsyra verkar inte mer effektivt, men det ökar risken för biverkningar. Håll dig därför till den dos som din läkare rekommenderat.

Biverkningar

De flesta människor får inga biverkningar av en låg dos acetylsalicylsyra. Fördelarna med att ta acetylsalicylsyra uppväger oftast den lilla risken för biverkningar. De allvarligaste biverkningarna, som endast berör ett litet antal personer, inkluderar bland annat magbesvär eller blödning och i sällsynta fall allergi mot aspirin.

Nyare trombocythämmande läkemedel, som Klopidogrel eller Tiklopidin, kan orsaka mindre magbesvär.

Viktiga tips

För att minska risken för magbesvär är det bäst att ta trombocythämmande läkemedel med eller efter maten

Om du tar en låg dos acetylsalicylsyra för att förhindra blodproppar och du måste ta smärtstillande medel (till exempel, för huvudvärk) är det bäst att ta paracetamol i stället för en högre dos av acetylsalicylsyra.

Kallas även:

 • Acetylsalisylsyra
  (Treo®, Bamyl®, Albyl®)
 • Klopidogrel
  (Plavix®)
 • Tiklopidin
  (Ticlid®)
 • Dipyridamol
  (Persantin®, Persantin Retard®), Kombinationspreparat (Asasantin Retard®)

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början