Statiner

Så verkar de

Dessa läkemedel verkar genom att förbättra en patients kolesterolnivå och kan också förbättra kranskärlens funktion. De används ofta av personer med hjärtsvikt. Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är kranskärlssjukdom, som orsakas av en förträngning av kranskärlen på grund av en ansamling av kolesterol (plack). Dessa läkemedel är mycket effektiva i fråga om att förhindra utvecklingen av plack, vilket så småningom kan leda till syrebrist i hjärtat (ischemi) eller en hjärtinfarkt.

Biverkningar

Muskelvärk (myalgi) är en relativt vanlig allvarlig biverkning av statiner. Du bör meddela din läkare om du får oförklarliga muskelsmärtor, eller blir öm eller svag. Din läkare kommer då att kunna ta ett blodprov, för att avgöra om dina symtom beror på statinbehandlingen. Denna biverkning kan helt gå tillbaka.

Tips

Din läkare vill förmodligen övervaka dina kolesterolnivåer medan du tar en statin för att avgöra vilken dos som är den mest lämpliga. Dessutom kan din läkare ändra din dos eller byta ut den statin du får om du upplever muskelsmärtor i samband med statinbehandlingen.

Även känt som:

 • Atorvastatin
  (Lipitor®, Lipistad®, Atorstad®, Atorvastad®, Atorbir®, Atozet®,)
 • Pravastatin
  (Pravastatin®)
 • Rosuvastatin
  (Crestor®)
 • Simvastatin
  (Zocor®, Inegyr®, Simidon®)

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början