Sinusnodhämmare

Hur de verkar

Sinusnodhämmaren, ivabradin, är ett läkemedel som minskar hjärtfrekvensen genom en ny mekanism och minskar frekvensen av impulser från sinusknutan, som är den plats i det högra förmaket av hjärtat som styr hjärtfrekvensen. Detta läkemedel tolereras väl och är effektivt.

Forskningsstudier har visat att när ivabradin ges till patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt, som får optimal medicinsk behandling, inklusive betablockerare, sänker det hjärtfrekvensen och minskar dödligheten eller antalet inläggningar på sjukhus på grund av hjärtsvikt. Detta läkemedel rekommenderas för patienter som har en ihållande hjärtfrekvens på ≥ 70 slag/min.* i kombination med en maximalt tolererad dos av betablockerare (*i Europa anger European Medicine Agency ≥ 75).

Biverkningar

Ivabradin tolereras mycket väl och har mycket få biverkningar. Patienter kan ofta observera mindre synrubbningar som framträder som övergående starkt ljus (ljusfenomen). Patienter bör informeras om denna ofta förekommande biverkning som inte är allvarlig och sällan kräver utsättning av läkemedlet. Medlet kan ibland minska hjärtfrekvensen väsentligt, vilket kräver att dosen sänks eller att läkemedlet sätts ut.

Kallas även:

  • Ivabradine
    (Procolaran®)

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början