Digitalis

Så verkar de

De digitalispreparat som används mest är digoxin och digitoxin. Båda preparaten är milt stärkande för ditt hjärta och kan sänka pulsen något. Digitalis kan också minska ödem (svullnad orsakad av blodstockning). Det är särskilt användbart för människor med oregelbunden hjärtrytm, särskilt förmaksflimmer med snabb puls.

Vilka fördelar kan man förvänta sig?

Digitalis kontrollerar din puls och förbättrar på så sätt symtomen.

Biverkningar

Det är viktigt att du får rätt dos av digoxin. Din läkare eller sköterska kommer att ta regelbundna blodprover för att kontrollera detta. Om du får för mycket digoxin kan du tappa aptiten eller utveckla illamående, huvudvärk eller se suddigt/gulgrönfärgat.

Ibland kan höga nivåer av digoxin orsaka onormal hjärtrytm som kan göra att du upplever hjärtklappning eller svimmar. Om du får något av dessa symtom ska du kontakta din läkare.

Viktiga tips

Om du har en lägre nivå än genomsnittet av kalium (det kan t.ex. ske om du har insulinberoende diabetes eller tar diuretika) är det mer troligt att du har höga nivåer av digoxin. Du bör därför se till att du kan känna igen tidiga tecken på alltför mycket digoxin, som illamående, aptitlöshet eller en extremt långsam hjärtrytm. Du bör meddela din läkare om du utvecklar något av dessa symtom.

Innan du genomgår någon form av operation, inklusive tandoperation eller akutvård, bör du meddela din läkare, tandläkare eller kirurg om att du tar digoxin.

Kallas även:

  • Digoxin
    (Lanoxin®)

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

 

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början