Uppdaterad
och förbättrad

Angiotensin II receptorblockerare (ARB)

Så verkar de

Angiotensinreceptorblockerare (ARB) blockerar verkningarna av angiotensin II, ett hormon som produceras naturligt i njurarna. Genom att blockera effekten av angiotensin II får ACE-hämmare blodkärlen att slappna av, vilket sänker blodtrycket. Det innebär att hjärtat inte behöver arbeta så hårt för att pressa runt blodet i kroppen.

ARB har en nästan identisk verkan som ACE-hämmare. Behandling med ACE-hämmare sätts ofta in först och ARB ges till patienter som inte tål ACE-hämmare.

Vilka fördelar kan man förvänta sig?

ARB har visat sig minska antalet hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser, förlänga livet och förbättra arbetsförmåga och livskvalitet.

Biverkningar

Det är oerhört ovanligt med biverkningar. Till skillnad från ACE-hämmare orsakar ARB inte torrhosta. Men för övrigt är biverkningarna desamma för ARB och ACE-hämmare. Här ingår yrsel, vilket är vanligt vid alla läkemedel som sänker blodtrycket. Men ditt hjärta kan fungera bättre vid detta lägre tryck. Ditt blodtryck kommer att kontrolleras regelbundet.

Liksom ACE-hämmare kan ARB påverka njurfunktionen och kan också höja kaliumnivåerna. Din läkare kommer att kontrollera dessa nivåer regelbundet.

Tips

Din läkare kan råda dig att ta den första dosen av dina ARB innan du går till sängs, för att försöka förhindra yrsel. Yrsel är vanligt vid alla läkemedel som sänker blodtrycket, men ditt hjärta kan fungera bättre vid detta lägre tryck.

Om du känner dig yr på morgonen, prova att trampa med fötterna ett tiotal gånger innan du ställer dig upp. Du kan också dingla med benen över sängkanten innan du sätter dig upp och sedan sitta på sängkanten i en minut innan du ställer dig upp. Undvik att ställa dig upp för snabbt, antingen från ett sittande läge eller när du böjer dig ner, eftersom det kan göra dig yr. Ta den tid du behöver och låt kroppen anpassa sig.

Kallas även:

 • Candesartan
  (Atacand®)
 • Eprosartan
  (Teveten®)
 • Irbesartan
  (Aprovel®)
 • Losartan
  (Cozaar®)
 • Valsartan
  (Diovan®)
 • Kombinationspreparat
  (Co Aprovel®, Ifirmacomvi®, Cozaar-Comp®, Diovan-comp®)

Animation

Hur ARB verkar vid hjärtsvikt.

Återgå till ”Läkemedel vid hjärtsvikt”

 

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början