Järntillskott vid hjärtsvikt

För patienter med hjärtsvikt och järnbrist är oralt järntillskott ineffektivt på grund av en mycket dålig absorptionsförmåga. Intravenöst järntillskott är därför det enda terapeutiska tillvägagångssättet som har visat sig vara säkert och effektivt för patienter med hjärtsvikt och järnbrist som bekräftats genom blodprover. De flesta bevis är kopplade till den intravenösa järnberedningen järnkarboxymaltos.

Dosen av intravenös järnkarboxymaltos administrerad till en patient beräknas utifrån kroppsvikt och hemoglobinnivå och varierar mellan 500 och 2 000 mg. Om den totala beräknade dosen järn som krävs överstiger 1 000 mg, delas administreringen upp i två tillfällen med 4-6 veckors mellanrum. Järnkarboxymaltos administreras som en femton minuter lång intravenös infusion av järn upplöst i 100 ml saltlösning. Behandlingen kan ges på ett säkert sätt både på sjukhus och i ambulans.

Intravenöst järntillskott till patienter med hjärtsvikt och järnbrist har visat sig minska symtom på hjärtsvikt, förbättra livskvaliteten, öka träningsförmågan och skelettmuskelstyrkan samt minska risken för återkommande sjukhusvistelser.

Effekten av intravenöst järntillskott på järnnivån bör kontrolleras genom ett blodprov cirka tre månader efter den sista administrerade dosen. Efter att en patient har fått hela dosen ska regelbunden screening för järnbrist utföras enligt läkarens rekommendation.

Även känt som:

• Järnkarboxymaltos
(Ferinject®)

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början