Järnbrist

Järnbrist är den vanligaste näringsbristen i världen. Det är mycket vanligt hos patienter med hjärtsvikt, oavsett orsak. Det är också vanligt förekommande hos patienter utan anemi. Järnbrist är särskilt vanligt hos patienter med hjärtsvikt som är äldre och sköra och som ofta har flera andra allvarliga medicinska tillstånd, som kronisk njursjukdom, diabetes eller kronisk lungsjukdom.

För de flesta människor är järn ett näringsämne som är av största betydelse för optimal bildning av röda blodkroppar (erytropoes). Järn är en viktig del av hemoglobinmolekylen som transporterar syre i blodet. Järnbrist är därför traditionellt kopplat till anemi, som innebär en låg hemoglobinnivå. Anemi kan ha många orsaker men oftast beror det på minskad produktion av röda blodkroppar i benmärgen eller kronisk blodförlust, vanligtvis från tarmarna. Kronisk järnbrist kan också så småningom leda till järnbristanemi. Hos patienter med hjärtsvikt är järnbrist faktiskt tre gånger vanligare än anemi.

Det är viktigt att upptäcka järnbrist genom att undersöka patienterna med ett rutinmässigt blodprov. Behandling rekommenderas oavsett om anemi förekommer eller inte. Järnbrist i sig har många kliniska nackdelar för patienter med hjärtsvikt. Järn är inte bara ett av beståndsdelarna i hemoglobin utan finns i alla celler i kroppen eftersom de utgör en del av våra mitokondrier, de cellulära strukturer som ansvarar för energiproduktionen. Därför är det inte förvånande att järn behövs, särskilt i vävnader med högt energibehov som hjärtat och musklerna. Symtomen på och konsekvenserna av järnbrist för patienter med hjärtsvikt är bland annat att kroppens muskler, och hjärtat självt, inte fungerar som de ska.

Den exakta orsaken till järnbrist hos patienter med hjärtsvikt är inte helt klarlagd. I allmänhet förknippas järnbrist med otillräckligt järnintag via kosten, ökade järnförluster och en onormal järndistribution till delar av kroppen där det inte är tillgängligt för användning i kroppens ämnesomsättning (cellulära processer). Järn kan också bero på dåligt upptag av järn i tarmarna eller användningen av vissa läkemedel som sänker magsyran, som läkemedel som vanligtvis används för matsmältningsbesvär och reflux. Vissa livsmedel som innehåller ämnet fyktinsyra, som bl.a. finns i spannmål och bönor, kan minska järnupptaget. Järnförlust kan uppstå på grund av menstruationer eller vissa vanliga mag-tarmsjukdomar, till exempel magsår eller inflammation i tarmen.

Hos patienter med hjärtsvikt kan järnbrist leda till försämring av typiska symtom som andnöd, utmattning, nedsatt träningsförmåga och försämrad livskvalitet. Järnbrist ökar också risken för sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt och kan även leda till andra allvarliga komplikationer.

På grund av de möjliga skadliga effekterna av järnbrist hos patienter med hjärtsvikt rekommenderas att dessa patienter rutinmässigt undersöks för förekomst av järnbrist. De blodprover som används kallas serumferritin (järnhalt i blodet) och transferrinmättnad (även järnmättnad) som mäter mättnaden av det protein som transporterar järn i blodet. Dessa tester upptäcker förekomst av järnbrist som kräver behandling oavsett hemoglobinnivå. Följande definition av järnbrist rekommenderas för patienter med hjärtsvikt: serumferritin <100 μg/l eller serumferritin mellan 100 och 299 μg/l och TSAT <20 %. Båda testerna är nödvändiga eftersom varken serumferritin eller järnmättnad var för sig är tillförlitligt för bedömning av järnnivå hos patienter med hjärtsvikt. Patienterna bör ta upp frågor om sin järnnivå med sin läkare eller sjuksköterska.

Gå tillbaka till “Andra vanliga medicinska tillstånd och hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början